Đức Thánh cha tiếp kiến Học viện Claretianum ở Roma

Đức Thánh cha tiếp kiến Học viện Claretianum ở Roma | Vatican News

Sáng ngày 07 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến cộng đoàn Học viện Claretianum ở Roma, chuyên về thần học đời sống tu trì, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Học viện. Ngài cám ơn và khích lệ các tu sĩ dòng thánh Antôn Maria Clarét tiếp tục sứ mạng này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Các thừa sai Dòng thánh Claret cũng đảm trách các Học viện tương tự tại Madrid-Tây Ban Nha, Manila-Philippines, Bangalore-Ấn Độ, Bogotà-Colombia và Abuja bên Nigeria. Tốt nghiệp từ Học viện ở Manila và Roma, cũng nhiều linh mục và nữ tu Việt Nam.

Đức Thánh cha nhận xét rằng trong những thập niên qua, các học viện cao đẳng này đã và còn tiếp tục mang lại công tác phong phú, giúp hiểu và phát triển thần học về đời sống thánh hiến. Ngài cám ơn các học viện này đã giúp đỡ nhiều người và cộng đoàn qua những ngày học hỏi, những tuần lễ và hội nghị giúp đỡ các tu sĩ nam nữ, cũng như đồng hành với các tu nghị, các cơ quan cai quản của các dòng tu và tu đoàn tông đồ.

Nhắc đến tình trạng giảm sút ơn gọi tu trì ở nhiều nơi, của nhiều hội dòng, Đức Thánh cha cảnh giác rằng: “Ngày nay những người sống đời thánh hiến không thể để cho mình bị nản chí vì tình trạng thiếu ơn gọi hoặc các tu sĩ ngày càng trở nên già nua. Những người để cho mình bi quan như thế là gạt đức tin ra bên ngoài. Chính Chúa là Chủ Tể của lịch sử, Ngài nâng đỡ và mời gọi chúng ta hãy trung thành và trở nên phong phú. Chúa chăm sóc tới phần “còn lại” của Ngài, với lòng thương xót và từ nhân, Chúa nhìn đến công trình của Ngài và tiếp tục gửi Thánh Linh tới. Hễ chúng ta càng đến gần đời tu qua Lời Chúa, cũng như lịch sử và tinh thần sáng tạo của các vị sáng lập, thì chúng ta càng có khả năng sống tương lai trong niềm hy vọng. Chúng ta chỉ có thể hiểu đời sống tu trì qua điều mà Chúa Thánh Linh thực hiện nơi mỗi người được kêu gọi. Có người quá tập trung vào bề ngoài như cơ cấu và hoạt động, và họ không thấy ơn thánh dồi dào nơi con người và các cộng đoàn”.

(Rei 7-11-2022)

Add new comment

4 + 3 =