Đức Thánh cha tiếp kiến Caritas Tây Ban Nha

Photo: Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các nhân viên Caritas hãy coi công việc bác ái mình thực hiện như một ơn gọi, thay vì như một nghề nghiệp, hiến thân thay vì trao ban.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 05 tháng Chín vừa qua, dành cho ban lãnh đạo và phái đoàn đại diện Caritas Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập tổ chức bác ái Công giáo này. Đức Thánh cha cám ơn các hoạt động của Caritas Tây Ban Nha và nhìn nhận rằng tổ chức bác ái đã được xã hội tôn trọng, bất luận tín ngưỡng hay ý thức hệ.

Đức Thánh cha cũng mời gọi Caritas chú ý tránh rơi vào một thứ “công nghệ bác ái”, như xảy ra đối với một số tổ chức từ thiện ở Âu châu, trong đó người ta dành tới 40, 50, 60% ngân sách để trả lương cho các nhân viên, thật là thái quá! Cần giảm bớt những trung gian bao nhiêu có thể và cần xác tín đây là ơn gọi phục vụ chứ không phải là một nghề nghiệp.

Đức Thánh cha cũng gợi lên một số đường hướng hoạt động, như không phải chỉ trao ban, hoặc trợ giúp người nghèo, nhưng cần giúp họ thăng tiến bản thân, thay đổi thực tình trạng của họ, giúp họ phát triển. Cần luôn luôn đón tiếp người nghèo, đồng hành và giúp họ hội nhập.

Ngoài ra, cần làm sao để các hoạt động của Caritas là men khơi dây nước công lý, tình thương và hòa bình. Nói khác đi, là cố gắng trở thành “con kênh cho hoạt động của cộng đoàn Giáo hội”. Cần làm sao để Caritas trở thành bàn tay của Chúa Kitô giơ ra, đối với người cần chúng ta, và đồng thời bám lấy Chúa Kitô, khi Chúa gọi hỏi chúng ta trong đau khổ của người anh chị em.

(Rei 5-9-2022)

Add new comment

3 + 0 =