Đức Thánh cha tiếp kiến các tín hữu dự lễ phong thánh Scalabrini

Photo: Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu noi gương thánh giám mục Scalabrini, có cái nhìn cảm thương đối với những người dân, đón tiếp, giúp đỡ và gặp gỡ họ trong tinh thần huynh đệ.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 10 tháng Mười vừa qua, dành cho hàng ngàn các tín hữu từ nhiều nơi về Roma tham dự lễ phong thánh cho Đức giám mục Gioan Baotixita Scalabrini, hôm Chúa nhật vừa qua. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, ngoài các tín hữu và giáo quyền nguyên quán của vị thánh mới là giáo phận Como và Piacenza, còn có các tu sĩ nam nữ thuộc hai dòng tu nam nữ thừa sai thánh Carlo Borromeo do thánh nhân sáng lập, và nữ tu hội đời thừa sai Scalabrini. Hàng chục tu sĩ người Việt cũng tham dự buổi tiếp kiến. Trước khi gặp Đức Thánh cha, các tín hữu đã tham dự thánh lễ tạ ơn sau lễ phong thánh.

Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhắc đến lòng yêu mến của thánh Scalabrini đối với những người di dân, và có cái nhìn về họ như Chúa Giêsu: “Khi thấy những đám đông, Chúa cảm thương họ vì họ mệt mỏi và kiệt lực như những chiên không người chăm sóc” (Mt 9,36). “Với lòng bác ái bao la, và sự khôn khéo mục vụ, Đức cha Scalabrini lo lắng đảm bảo cho những người di dân được trợ giúp thích đáng về vật chất và tinh thần.”

Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng: “Cả ngày nay, những cuộc di cư là một thách đố quan trọng và cho thấy rõ nhu cầu cấp thiết cần đặt tình huynh đệ lên trên sự từ khước, tình liên đới lên trên sự dửng dưng lãnh đạm. Ngày nay, mỗi tín hữu Kitô được kêu gọi suy tư về cái nhìn của Thiên Chúa đối với những anh chị em di dân; để cho cái nhìn của Chúa mở rộng cái nhìn của chúng ta, nhờ cuộc gặp gỡ với nhân loại đang lữ hành, qua sự gần gũi cụ thể, theo gương Đức giám mục Scalabrini. Chúng ta được kêu gọi sống và phổ biến nền văn hóa gặp gỡ, một cuộc gặp gỡ ngang hàng giữa người di dân và những người tại những nước tiếp cư. Đây là một kinh nghiệm làm cho ta được phong phú, vì biểu lộ vẻ đẹp của sự khác biệt. Nó cũng phong phú vì niềm tin, cậy và mến của những người di cư có thể nêu gương và thúc đẩy những người muốn dấn thân xây dựng một thế giới an bình và sung túc cho mọi người.”

Đức Thánh cha nhận định rằng: “Để làm tăng trưởng tình huynh đệ và tình bạn xã hội, tất cả chúng ta được kêu gọi có tinh thần sáng tạo, suy nghĩ vượt ra ngoài những khuôn khổ. Chúng ta được kêu gọi mở ra những không gian mới, trong đó nghệ thuật, âm nhạc và sự sống chung với nhau trở thành những phương thế sinh động, liên văn hóa trong đó ta có thể nếm hưởng sự phong phú do cuộc gặp gỡ giữa những khác biệt”.

(Rei 10-10-2022)

Add new comment

1 + 8 =