Đức Thánh cha tiếp kiến các chủng sinh miền Calabria

Photo: Vatican Media

Sáng 27 tháng Ba vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các cha giám đốc, ban giảng huấn và các chủng sinh thuộc các chủng viện ở miền Calabria, nam Ý, nhân dịp về Roma hành hương.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện tại buổi tiếp kiến, cũng có các giám mục thuộc 11 giáo phận Calabria, gồm ba giáo tỉnh. Tại miền này, có hơn một triệu 800.000 dân cư.

Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha nhắn nhủ các chủng sinh hãy ý thức về thời kỳ nhận thức chính mình, “buông bỏ những mặt nạ, những che đậy và cái vẻ bề ngoài. Đây là thời kỳ phân định, để cho Chúa làm việc, hầu trở thành những mục tử theo tâm hồn của Chúa”. Đức Thánh cha nói: “Các con hãy chú ý để đừng rơi vào thái độ tìm cách tiến thân, công danh sự nghiệp, thái độ này là một dịch tễ, một trong những hình thức tệ nhất của tinh thần thế tục”.

Đức Thánh cha cũng đặt câu hỏi với các chủng sinh: “Các con tìm kiếm điều gì? Đâu là ước muốn thúc đẩy các con ra đi gặp gỡ Chúa và theo Người trên con đường linh mục? Các con đang tìm kiếm điều chi trong chủng viện? Các con tìm kiếm điều gì trong chức linh mục? Chúng ta phải tự hỏi mình điều đó, vì nhiều khi xảy ra là “đàng sau cái vẻ đạo đức, thậm chí là cái vẻ yêu mến Giáo hội, nhưng trong thực tế chúng ta tìm kiếm “vinh quang phàm tục và an sinh cho bản thân” (E. G 93). Thật là buồn khi tôi thấy những linh mục công chức, quên mình là mục tử của dân và biến thành những giáo sĩ của nhà nước”.

Đức Thánh cha cũng nhắc nhở các giám mục cần hiệp lực, cộng tác với nhau, góp chung các ý tưởng, để đương đầu với những thách đố mục vụ hiện nay xảy ra tại các giáo phận trong toàn miền. Ví dụ, vấn đề loan báo Tin mừng cho người trẻ, hành trình khai tâm Kitô giáo, lòng đạo đức bình dân, thăng tiến nền văn hóa tôn trọng luật pháp, vấn đề các tòa án giáo phận, việc thực thi công lý trong giáo phận thuộc quyền”.

Về chủng viện, Đức Thánh cha nhận xét rằng một chủng viện chỉ có 4,5, 10 chủng sinh thì không phải là một chủng viện, không đào tạo các chủng sinh; một chủng viện 100 chủng sinh thì vô danh, không huấn luyện các chủng sinh... Cần có những cộng đoàn nhỏ, kể cả trong một đại chủng viện lớn, hoặc một chủng viện vừa tầm mức con người, phản ánh linh mục đoàn.

(Rei 27-3-2023)

Add new comment

16 + 4 =