Đức Thánh cha tiếp hai đặc ủy của ngài về Hội Hiệp sĩ Malta

Photo: orderofmalta.int

Sáng ngày 11 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp hai đặc ủy của ngài về Hội Hiệp sĩ Malta. Đó là Đức Hồng y Silvano Tomasi, 82 tuổi, cùng với Đức Hồng y tân cử Gianfranco Ghirlanda, 80 tuổi, nhà giáo luật dòng Tên sẽ được Đức Thánh cha trao mũ hồng y trong công nghị ngày 27 tháng Tám tới đây.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hai vị đặc ủy này đang giúp Đức Thánh cha cải tổ qui chế của Hội Hiệp sĩ Malta, là một tổ chức có qui chế của một thực thể quốc tế, có từ gần 1.000 năm nay, có chủ quyền như một quốc gia, có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 106 nước trên thế giới. Về phương diện tinh thần và tu đức, Hội có qui chế như một dòng tu Công giáo và dưới khía cạnh này Hội tùy thuộc Đức Giáo hoàng.

Hội Hiệp sĩ này hiện có 13.500 thành viên nam nữ trên thế giới, trong đó chỉ có gần 40 thành viên có ba lời khấn như tu sĩ. Nhiều thành viên của Hội muốn bãi bỏ chiều khích này và có những tranh luận trong nội bộ của Hội. Vì thế, Đức Thánh cha muốn giúp chấn chỉnh qui chế của Hội này, đặc biệt qua hai vị đặc ủy của ngài, trước khi Hội Hiệp sĩ tiến hành việc bầu vị thủ lãnh mới. Phòng báo chí Tòa Thánh không công bố nội dung và kết quả buổi tiếp kiến.

Buổi tiếp kiến thu hút sự chú ý của dư luận, giữa lúc Hội Hiệp sĩ Malta đang chịu tang vị Quyền thủ lãnh, là thầy bác sĩ Marco Luzzato qua đời đột ngột hôm 07 tháng Sáu vừa qua, hưởng thọ 71 tuổi. Ngày cử hành lễ an táng chưa được xác định vì còn chờ kết quả cuộc giảo nghiệm theo luật.

Hiện thời, thầy Gonxalo do Valle Peixoto de Villas-Boas, 82 tuổi, người Bồ Đào Nha, quyền thủ lãnh lâm thời của Hội Hiệp sĩ Malta, đang tạm thời làm thủ lãnh của Hội này.

(Kathpress 11-6-2022)

Add new comment

7 + 4 =