Đức Thánh cha tiếp gia đình linh đạo Charles de Foucauld

Photo: Vatican Media

Sáng hôm 18 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp các đại diện của gia đình linh đạo thánh Charles de Foucauld, từ các nơi về Roma tham dự lễ phong thánh cho thánh nhân, hôm Chúa nhật 15 tháng Năm vừa qua.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha Foucauld không thành lập dòng, nhưng từ linh đạo của cha đã có mười ba dòng tu, trong đó đứng đầu là dòng Tiểu Muội và Tiểu Đệ Chúa Giêsu và bảy Hiệp hội được thành lập, tất cả họp thành gia đình linh đạo mang tên thánh nhân.

Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh cha đề cao thánh Foucauld như một “vị ngôn sứ thời đại ngày nay, đã biết mang ra ánh sáng sự cốt yếu và đại đồng của đức tin.”

Sự cốt yếu cô đọng ý nghĩa của lòng tin trong hai từ đơn sơ, trong đó hàm chứa hết mọi sự, đó là “Jesus - Caritas” Chúa Giêsu - Tình Thương, và nhất là sự cốt yếu đưa trở lại tinh thần nguyên thủy, tinh thần Nazareth. Đức Thánh cha cầu chúc cho các thành phần gia đình thiêng liêng của thánh Charles de Foucauld, noi gương thánh nhân, tiếp tục mường tượng Chúa Giêsu đang kiên nhẫn thi hành công việc vất vả, sống đời sống thường nhật trong gia đình và ở thành thị. Chúa hài lòng dường nào khi thấy chúng ta noi gương thánh nhân trên con đường nhỏ bé, khiêm hạ, chia sẻ với người nghèo! Cha Foucauld, trong thinh lặng của đời sống ẩn sĩ, trong sự thờ lạy và phục vụ anh chị em, đã viết rằng: “Trong khi chúng ta đặt lên hàng đầu các công trình, với những công hiệu hữu hình và cụ thể, thì Thiên Chúa dành chỗ đứng thứ nhất cho tình thương và cho hy sinh, được soi sáng nhờ tình yêu và vâng phục xuất phát từ tình yêu”. (Thư gửi Marie de Bondy, 20-5-1915.

Điểm thứ hai là tính đại đồng. Thánh Foucauld sống thực chất Kitô hữu như anh em của tất cả mọi người, bắt đầu từ những người nhỏ nhất. Cha không nhắm đối tượng hoán cải người khác, nhưng chỉ sống tình thương nhưng không của Thiên Chúa, thực hành việc “tông đồ từ nhân”. Cha viết: “Tôi muốn làm cho mọi người dân Kitô, Hồi giáo, Do thái và những người thờ thần tượng quen coi tôi như người anh em của họ, người anh em đại đồng” (Thư gửi Marie Bondy, 7-7-1902). Để thực hiện điều đó, cha mở cửa nhà cho họ, để nhà ấy trở thành một “bến cảng” cho mọi người, “một mái nhà của người chăn chiên lành”.

(Rei 18-5-2022)

Add new comment

11 + 2 =