Đức Thánh cha tiếp cộng đoàn linh mục, tu sĩ Madagascar

Photo: Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ các linh mục, tu sĩ nam nữ Madagascar sống tình đoàn kết và hiệp thông, giữa lúc xã hội ngày nay đang gặp những đe dọa về sự sống chung hòa bình.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27 tháng Mười vừa qua, dành cho cộng đoàn các linh mục, tu sĩ nam nữ người Madagascar ở Roma. Hiện diện trong buổi tiếp kiến, cũng có Đức cha Marie Fabien Raharilambonioaina, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Madagascar.

Đức cha Marie Fabien đang cùng các giám mục Madagascar hành hương Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh, theo quy định của giáo luật, từ ngày 24 tháng Mười vừa qua, và chính Đức cha Chủ tịch đã vận động xin Đức Thánh cha tiếp kiến các linh mục và tu sĩ nam nữ của nước này ở Roma.

Trong lời chào thăm, Đức Thánh cha nhận định rằng: “Sự hiện diện của anh chị em hôm nay, trong lúc các giám mục của anh chị em đang viếng thăm Ad Limina, biểu lộ tình hiệp thông của anh chị em trong kinh nguyện với hành trình thiêng liêng các giám mục đang thực hiện... Sự phong phú sứ mạng của anh chị em cũng tùy thuộc tình hiệp nhất mà anh chị em vun trồng, với nhau và với các chủ chăn. Đây là chứng tá mà anh chị em được mời gọi mang đến cho xã hội chúng ta... Ngày nay trong các xã hội, và rất tiếc nhiều khi cả trong Giáo hội, chúng ta chứng kiến sự tìm kiếm những lợi lộc cá nhân. Thái độ này, virus ích kỷ, đang đe dọa sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc, như những người con của cùng một đất nước. Đứng trước tình trạng đó, kinh nghiệm bản thân và cộng đoàn của anh chị em về sự thánh hiến cho Chúa Kitô là bằng chứng cho thấy đời sống có thể được sống một cách khác dưới ánh sáng Tin mừng, mang lại niềm vui chân thực. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em luôn tiến bước với nhau, và biến sự hiện diện của anh chị em ở Roma này thành một cơ hội quý giá, giúp anh chị em phong phú hóa và canh tân đức tin của anh chị em, theo gương các vị đại thánh nam nữ đã đi trước anh chị em”.

(Rei 27-10-2022)

Add new comment

11 + 3 =