Đức Thánh cha tiếp các tham dự viên Ngày Mục vụ của Công giáo Pháp

Photo: Vatican Media

Tiến trình Công nghị đồng hành trong Giáo hội hiện nay không phải là một thứ quốc hội, nhưng là một thời điểm ân phúc, được Chúa Thánh Linh hướng dẫn.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha Phanxicô đưa ra lời nhắc nhở trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14 tháng Mười vừa qua, dành cho các tham dự viên Những ngày Mục vụ của các cộng đoàn Công giáo nói tiếng Pháp.

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh cha nhắc đến biến cố Chúa Thánh Linh hiện xuống trên các môn đệ trong Nhà Tiệc Ly và áp dụng vào tiến trình công nghị hiện nay trong Giáo hội và khẳng định rằng: “Công nghị đồng hành không phải là một quốc hội, vì nhân vật quan trọng nhất trong Công nghị là Chúa Thánh Linh. Chúng ta nói nhưng không phải là nghị viện. Công nghị là một thời điểm ân phúc, một tiến trình được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, Đấng đổi mới mọi sự, giải thoát chúng ta khỏi sự phàm tục, những khép kín, những khuôn khổ mục vụ lập đi lập lại và khỏi sự sợ hãi. Chúa kêu gọi chúng ta hãy tự hỏi về điều Chúa muốn trong thời điểm này, hôm nay, và về hướng đi mà Chúa muốn hướng dẫn chúng ta. Ngày hôm nay, Thiên Chúa nói gì với tôi? Hôm nay, chứ không phải là ngày hôm qua.”

Như trong ngày lễ Hiện Xuống, “hoạt động của Chúa Thánh Linh giải thoát các môn đệ khỏi sự sợ hãi. Chiến thắng sự kháng cự phàm nhân của họ. Chúa mở rộng con tim của các môn đệ. Chính sự thay đổi con tim này giúp chúng ta thay đổi thế giới, đổi mới khuôn mặt Giáo hội. Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta, bảo vệ chống sự già nua nội tâm, làm cho chúng ta can đảm mang Tin mừng cho mọi người, luôn mới mẻ. Các Kitô hữu chúng ta không thể hài lòng vì Thánh Linh được chiếu sáng và hun nóng, được phong phú các hồng ân của Chúa, mà không cảm thấy được kêu gọi thông tuyền ngọn lửa ấy, làm chứng về “những kỳ công của Thiên Chúa” (Cv 2,11) trong cuộc sống chúng ta, với những cuộc gặp gỡ có chất lượng, lắng nghe và yêu thương nhau như anh chị em.”

(Rei 14-10-2022)

Add new comment

2 + 3 =