Đức Thánh cha tiếp các linh mục Barcelona mục vụ giới trẻ

Photo: Vatican Media

Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 28 tháng Giêng vừa qua, dành cho các linh mục thuộc Tổng giáo phận Barcelona, Tây Ban Nha, dấn thân trong việc mục vụ giới trẻ, Đức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ các vị luôn có tinh thần hoán cải và từ bỏ mọi cám dỗ công danh sự nghiệp và lối sống nước đôi.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha nói: “Kinh nghiệm của các tông đồ luôn có hai khía cạnh, cá nhân và cộng đoàn. Chúng đi đôi với nhau và chúng ta không thể tách rời chúng. Tuy chúng ta được kêu gọi riêng, nhưng luôn luôn là thành phần của một nhóm lớn hơn, để đồng hành với nhau, lắng nghe trước khi nói, để biết đặt mình ở nơi nào thích hợp, nhiều khi ở giữa và đằng sau, chứ không phải luôn luôn ở đằng trước.

“Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta, từ tình trạng nghèo khó, mong manh của ta, và chúng ta phải đáp lại ơn gọi ấy với quyết tâm hoán cải trường kỳ. Chúng ta hãy từ khước thái độ tìm cách tiến thân, tìm công danh sự nghiệp, lối sống hai mặt, tìm kiếm những thỏa mãn trần tuc, đón nhận thánh giá và sự trung gian của Giáo hội là các bí tích, đời sống cầu nguyện, khổ chế... Đồng thời, chúng ta phải có khả năng thương xót, chính vì chúng ta được Chúa xót thương trước, không dạy đời, nhưng làm chứng về một kinh nghiệm sống thân mật với Chúa”.

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Chúng ta phải tìm kiếm tình huynh đệ trong mọi môi trường xã hội, học hỏi và dạy đón nhận tất cả mọi người, làm việc với mọi người, tìm những giải pháp đồng thuận rộng rãi. Không bao giờ chúng ta được rút lui trong nhóm Kitô hữu của chúng ta, cũng như rút khỏi trách nhiệm đã được trao phó cho chúng ta, nhưng sống trong tinh thần tự do, trong thái độ không dính bén”.

(Rei 28-1-2023)

Add new comment

3 + 0 =