Đức Thánh cha tiếp các Giám đốc chủng viện Mỹ Latinh

Photo: Vatican News

Đức Thánh cha Phanxicô đề cao tinh thần cộng đồng trong việc đào tạo các linh mục, đồng thời kêu gọi các nhà đào tạo hãy tránh sự ù lỳ bất động và thái độ coi mình là nhân vật chính. Trái lại, hãy bắt đầu cùng nhau “mơ ước”, không nuối tiếc quá khứ, liên kết và cởi mở đối với những gì Chúa muốn ngày hôm nay cho việc đào tạo linh mục.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 10 tháng Mười Một vừa qua, dành cho các tham dự viên khóa bồi dưỡng dành cho các vị Giám đốc và các nhà đào tạo tại các chủng viện ở Mỹ châu Latinh.

Đức Thánh cha nói: “Một trong những thách đố quan trọng nhất mà các nhà đào tạo linh mục phải đương đầu là trở thành những cộng đồng Kitô đích thực. Điều này bao hàm không những một dự án huấn luyện nhất quán, nhưng còn phải có một con số thích hợp các chủng sinh và các nhà đào tạo để đảm bảo một kinh nghiệm cộng đồng trong mọi chiều kích của sự huấn luyện. Thách đố này nhiều khi đòi phải cố gắng thiết lập hoặc củng cố các chủng viện liên giáo phận, giáo tỉnh hoặc giáo miền. Đây là một nghĩa vụ mà các giám mục phải liên kết với nhau để đảm trách, đặc biệt trên bình diện Hội đồng Giám mục, miền hoặc quốc gia, và anh em được kêu gọi cộng tác vào việc này trong sự trung thành và tích cực”.

Đức Thánh cha không quên nhắn nhủ các nhà đào tạo hãy nêu gương tốt cho các chủng sinh, huấn luyện bằng chính cuộc sống của mình nhiều hơn bằng lời nói.

(Rei 10-11-2022)

Add new comment

1 + 7 =