Đức Thánh cha tiếp các Bề trên Tổng quyền dòng nam

Photo: Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ các tu sĩ hãy trở thành những người xây dựng hòa bình và nêu gương cho Giáo hội về tình hiệp thông và tinh thần đồng hành. Ngài cũng mời gọi các bề trên cảnh giác trước nguy cơ độc đoán và lạm dụng quyền bính trong các dòng tu. Sau cùng cần đồng hành và đề cao giá trị các hồng ân của mỗi phần tử.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trên đây là nội dung bài huấn dụ Đức Thánh cha trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26 tháng Mười Một vừa qua, dành cho 150 Bề trên Tổng quyền tham dự viên khóa họp toàn thể thường niên lần thứ 98, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng Mười Một của Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền các dòng nam, về chủ đề: “Được kêu gọi trở thành những người xây dựng hòa bình”.

Đức Thánh cha không đọc bài huấn dụ nhưng trao văn bản cho các bề trên để đọc và suy niệm sau đó. Ngài ứng khẩu trình bày một suy tư sâu rộng về hòa bình, và khẳng định rằng hòa bình mà Chúa ban cho con người và làm cho tất cả chúng ta cảm thấy mình là anh em với nhau, đó không phải là tình trạng không chiến tranh hoặc hết chiến tranh, một trạng thái yên hàn và an sinh, nhưng hòa bình ấy là kết quả của tình bác ái, không bao giờ là một chinh phục của con người. Đức Thánh cha nói: Đó là “một toàn thể hòa hợp những tương quan với Thiên Chúa, với bản thân, với tha nhân và với thiên nhiên. Hòa bình cũng là cảm nghiệm về lòng thương xót, ơn tha thứ và lòng nhân từ của Thiên Chúa, làm cho chúng ta có khả năng thực thi lòng thương xót, tha thứ, loại bỏ mọi hình thức bạo hành, và đàn áp tha nhân”.

Và hòa bình cũng dựa trên sự nhìn nhận phẩm giá con người. Nó đòi một trật tự, trong đó công lý, lòng thương xót và sự thật cùng góp phần, không thể tách biệt với nhau”. Đức Thánh cha nhắn nhủ các tu sĩ hãy dấn thân gieo vãi hòa bình qua những hoạt động thường nhật, những việc phục vụ, tình huynh đệ, đối thoại, lòng thương xót, và không ngừng cầu nguyện xin Chúa ban hồng ân hòa bình”. Tất cả những điều đó bắt nguồn từ cộng đoàn của mình, xây dựng những nhịp cầu, chứ không phải những bức tường trong và ngoài cộng đoàn.

Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng: “Trong tư cách là những người thánh hiến, chúng ta đặc biệt phải có tinh thần đồng hành (sinodalità), vì đời tu tự bản chất là đồng hành. Nó cũng có nhiều cơ cấu có thể giúp đồng hành”. Nhưng theo Đức Thánh cha, những cơ cấu ấy, như các công nghị, các cuộc viếng thăm huynh đệ và kinh lý, hội họp, ủy ban và những cơ cấu khác riêng của mỗi dòng, cần được duyệt lại, cần xét lại cả cách thực thi quyền bính, để tránh những hình thức độc tài, độc đoán, những lạm dụng lương tâm hoặc lạm dụng linh đạo, là những môi trường thuận tiện cho những lạm dụng tính dục, vì người ta không còn tôn trọng nhân vị và các quyền của con người. Ngoài ra, có nguy cơ quyền bính được thực thi như một đặc ân, đối với những người nắm quyền và cả những trường hợp đồng lõa giữa các phe, để rồi mỗi người làm điều mình muốn, và vô tình tạo nên một tình trạng “vô chính phủ” gây thiệt hại rất nhiều cho cộng đoàn”.

(Vatican News 27-11-2022)

Add new comment

9 + 8 =