Đức Thánh cha tiếp các Đại diện Hội đồng Do thái thế giới

Photo: Vatican Media

Sáng ngày 22 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Ban chấp hành Hội đồng Do thái thế giới (World Jewish Congress) và trong dịp này ngài tái lên án chiến tranh đang diễn ra nhiều nơi trên thế giới.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha nhận xét rằng từ Công đồng chung Vatican II, Hội đồng Do thái thế giới đã đối thoại với Ủy ban Tòa Thánh về các tương quan tôn giáo với Do thái giáo và từ nhiều năm vẫn tổ chức những hội nghị rất được quan tâm.

Ngài nói: “Người Do thái và Công giáo có chung những kho tàng tinh thần quý giá” ... “Dưới ánh sáng gia sản tôn giáo chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta hãy nhìn hiện tại như một thách đố liên kết chúng ta, như một lời khuyên hãy cùng nhau hành động. Hai cộng đoàn tín ngưỡng chúng ta được ủy thác nghĩa vụ cộng tác để làm cho thế giới trở nên huynh đệ hơn, chiến đấu chống những chênh lệch và thăng tiến một nền công lý rộng lớn hơn, để hòa bình không chỉ là lời hứa một thế giới khác, nhưng là một thực tại trong thế giới này. Đúng vậy, con đường sống chung hòa bình bắt đầu từ công lý, cùng với sự thật, tình thương và tự do, đó là một trong những điều kiện để có hòa bình lâu bền trên thế giới”. (Pacem in terris, 18.20.25)

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Anh chị em thân mến, tại nhiều miền trên thế giới, hòa bình đang bị đe dọa. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn nhận rằng chiến tranh, mỗi cuộc chiến tranh, luôn luôn và ở mọi nơi, là một chiến bại cho toàn thế giới! Tôi nghĩ đến chiến tranh tại Ucraina, một cuộc đại chiến và phạm thánh, đồng thời đe dọa các tín hữu Do thái và Kitô, tước đoạt của họ những tình cảm, gia cư, tài sản và cả mạng sống nữa! Chỉ với ý chí nghiêm túc xích lại gần nhau và trong cuộc đối thoại huynh đệ thì ta mới có thể chuẩn bị thửa đất hòa bình. Trong tư cách là Do thái và Kitô hữu, chúng ta hãy tìm cách làm tất cả những gì có thể đối với con người để chặn đứng chiến tranh và mở ra những con đường hòa bình”.

(Rei 22-11-2022)

Add new comment

16 + 0 =