Đức Thánh cha tiếp Ủy ban Thần học quốc tế

Photo: Vatican Media

Sáng ngày 24 tháng Mười Một, Đức Thánh cha đã tiếp kiến Ủy ban Thần học quốc tế, và ngài nhấn mạnh sự khác biệt giữa vai trò các nhà thần học và các giáo lý viên, đồng thời đề ra ba công tác trong nhiệm khóa 5 năm của Ủy ban đương nhiệm.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ủy ban thần học quốc tế là một cơ quan tư vấn cho Bộ Giáo lý đức tin, gồm các nhà thần học thuộc nhiều nước, do Đức Thánh cha bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm, để nghiên cứu về các vấn đề thần học cần thiết cho thời đại. Ủy ban thứ 10 hiện nay có 28 thành viên nam nữ được Đức Thánh cha bổ nhiệm hồi năm ngoái, và trong tuần này Ủy ban đang nhóm khóa họp toàn thể thường niên tại Vatican.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến, có Đức Hồng y Luis Ladaria, dòng Tên Tây Ban Nha, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, cũng là Chủ tịch của Ủy ban.

Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha phân biệt vai trò khác nhau của giáo viên và nhà thần học đối với giáo huấn của Giáo hội. Ngài nói: Nhà thần học có một ơn gọi đi xa hơn đạo lý hiện nay, vì cố gắng làm cho thần học được rõ ràng hơn. Trong khi đó, giáo lý viên, khi dạy các trẻ em và người lớn về đức tin, phải trình bày đạo lý chính xác và vững chắc của Giáo hội, chứ không phải trình bày những điều mới mẻ, có vẻ là tốt, nhưng không chắc chắn... “Nhà thần học phải cố gắng đi xa hơn”.

Đức Thánh cha cũng đề ra ba đề tài để Ủy ban Thần học quốc tế nghiên cứu trong nhiệm kỳ 5 năm hiện nay, trong niềm trung thành với Truyền thống của Hội thánh.

Trước hết là tầm quan trọng của thành quả đức tin về Chúa Kitô theo giáo huấn của Công đồng chung Nicea, trong viễn tượng chúng ta sắp kỷ niệm 1.700 năm (325) công đồng này.

Tiếp đến Ủy ban sẽ cứu xét một số vấn đề nhân loại học quan trọng ngày nay, và ý nghĩa nòng cốt của chúng đối với hành trình của gia đình nhân loại, dưới ánh sáng kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.” Đức Thánh cha không nói rõ đâu là những vấn đề nhân loại học mà Ủy ban thần học quốc tế cần nghiên cứu.

Vấn đề thứ ba là Ủy ban cần đào sâu thần học về sự sáng tạo, đi từ viễn tượng Chúa Ba Ngôi, lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và trái đất.

Trong các hoạt động trên đây, Ủy ban cần tiến bước trong tinh thần đồng hành, đoàn thể, lắng nghe nhau, đối thoại và phân định.

(CNA 24-11-2022)

Add new comment

8 + 0 =