Đức Thánh cha tiếp đại gia đình Dòng ơn Thiên Triệu

Photo: Vatican Media

Sáng ngày 22 tháng Năm năm 2023, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến đại gia đình Dòng ơn Thiên Triệu và ngài khích lệ mọi người hăng say dấn thân trong công tác tông đồ ơn gọi, qua việc cầu nguyện, loan báo và truyền giáo.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đông đảo các tu sĩ của dòng, gồm ngành nam, ngành nữ, nữ tu hội đời và cả các giáo dân cộng tác, đã về Roma gặp gỡ Đức Thánh cha và cử hành thánh lễ kỷ niệm một năm vị sáng lập là cha Giustino Maria Russolillo (1891-1955), được tôn phong hiển thánh.

Cha là người Ý, thụ phong linh mục năm 1913, lúc mới 22 tuổi. Đứng trước tình trạng tục hóa của xã hội và những khó khăn của các linh mục, cha thành lập Dòng ơn Thiên Triệu, ngành nam và ngành nữ, nhắm đón tiếp và huấn luyện các ơn gọi linh mục và tu trì. Cha xác tín rằng ơn gọi nên thánh là điều mà mọi người có thể đạt tới. Trong tinh thần đó, sau khi cha qua đời, các tu sĩ Dòng ơn Thiên Triệu đã thành lập nữ tu hội đời “Tông đồ ơn gọi mọi người nên thánh”: (Apostole Vocazioniste della Santificazione Universale). Cha qua đời năm 1955, thọ 64 tuổi và được Đức GIáo hoàng Biển Đức XVI phong chân phước năm 2011, rồi được Đức Thánh cha Phanxicô phong hiển thánh, ngày 15 tháng Năm năm 2022.

Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha đề cao vai trò quan trọng chủ yếu của việc cầu nguyện trong việc thăng tiến ơn gọi, “vì cầu nguyện là căn cội của mọi hoạt động của chúng ta và mọi công tác tông đồ”. Đức Thánh cha nói: “Khi chúng ta đi vào trong tinh thần chiêm niệm và thờ lạy, Chúa biến đổi chúng ta và chúng ta có thể là một phản ánh tình thương của Chúa Cha cho những người chúng ta gặp trên đường, trở thành những con người mới, rạng ngời, hiếu khách và vui tươi. Khi chúng ta trở nên như thế, chúng ta cống hiến dịch vụ đầu tiên cho ơn gọi, vì những người chúng ta gặp, đặc biệt là những người trẻ, bị thu hút vì lối sống và sự chọn lựa cuộc sống của chúng ta...”.

Đức Thánh cha cũng khuyến khích các tu sĩ Dòng ơn Thiên Triệu loan báo, rao giảng, đặc biệt dạy giáo lý như những phương thế phục vụ đoàn sủng của dòng, nhất là nơi giới trẻ. Họ thường không hiểu ý nghĩa và hướng đi của cuộc sống.”

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “tôi nhắc nhớ anh chị em hãy vun trồng tinh thần truyền giáo, làm chứng nhân cho Tin mừng, sử dụng tất cả những gì hữu ích để thông truyền niềm vui Tin mừng, để đối thoại với người trẻ, để biểu lộ sự gần gũi các gia đình, làm cho các hoạt động nhân bản, đặc biệt trong lãnh vực giáo dục được phong phú. Trong sứ vụ này, việc phục vụ của giáo dân chia sẻ đoàn sủng của thánh Giustino cũng là những điều rất quý giá”.

(Rei 22-5-2023)

Add new comment

1 + 11 =