Đức Thánh cha tặng một xe cứu thương cho một bệnh viện ở Armeni

Le nonce apostolique Mgr Bettencourt bénit la nouvelle ambulance | Vatican News

Đức Thánh cha Phanxicô đã tặng một xe cứu thương, có trang bị tối tân cho một nhà thương do các cha dòng thánh Camilo đảm trách, tại Cộng hòa Armeni.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Chúa nhật 25/4/2021 vừa qua, Đức Tổng giám mục José Bettencourt, Sứ thần Tòa Thánh tại Armeni, cùng với cha Mario Cuccarollo, giám đốc nhà thương Công giáo “Redemptoris Mater”, Mẹ Đấng Cứu Chuộc, ở thành phố Ashotsk, đã làm phép xe cứu thương mới, cùng với các thiết bị y khoa do Đức Thánh cha Phanxicô gửi tặng để xét nghiệm và săn sóc các bệnh nhân bị Covid-19.

Hiện diện tại lễ làm phép, sau thánh lễ tại Kanakar cũng có nhiều tín hữu Công giáo Armeni ở thành phố Erevan.

Hồi đầu năm ngoái (2020), nhà thương này cũng đã nhận được các máy thở do Caritas tại Georgia và Armeni gửi tặng. Việc đưa xe cứu thương mới tới Armeni được sự hỗ trợ của Quỹ Người Samaritano Nhân Lành, thuộc Bộ Phát triển nhân bản toàn diện và tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Armeni.

Nhà thương “Mẹ Đấng Cứu Chuộc” do các cha dòng thánh Camilo, cũng gọi là Dòng “Tá viên mục vụ bệnh nhân”, đảm trách từ hơn 25 năm nay tại Ashotsk, phục vụ dân chúng ở miền nam Caucase. Bệnh viện đặc biệt giúp đỡ các bệnh nhân với phí tổn thấp, những người nghèo được chữa trị miễn phí.

(Vatican News 25-4-2021)

Add new comment

1 + 0 =