Đức Thánh cha quan tâm và khích lệ giới báo chí đường phố

Photo by Md Mahdi on Unsplash

Đức Thánh cha Phanxicô bày tỏ quan tâm, tình liên đới và khích lệ giới báo chí đường phố và những người vô gia cư cũng như những người nghèo sống bằng nghề bán các báo này, đang gặp nhiều khó khăn trong đại dịch Covid-19 hiện nay.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Tại 35 nước trên thế giới, hiện có hơn 100 báo chí đường phố, do các ký giả chuyên nghiệp viết, và được ấn hành bằng 25 thứ tiếng, mang lại phương tiện sinh nhai cho hơn 20.500 người vô gia cư và người nghèo. Tại Italia, có một tạp chí thuộc loại này do Caritas Ambrosiana ở miền bắc, xuất bản với tên là “Scarp de tenis”. Tạp chí này được bán với giá 3 Euro, và người bán được tiền công 1 Euro. Nhưng vì đại dịch Covid-19, kéo theo tình trạng cách ly rộng lớn, nhiều báo đường phố này gặp khó khăn trong việc ấn hành và phổ biến, gây thiệt hại lớn, đặc biệt cho những người nghèo.

Trong thư gửi giới báo chí đường phố, phổ biến hôm 27/4/2020, Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Cuộc sống của hằng triệu người trên thế giới, vốn đã gặp bao nhiêu thách đố khó khăn, nay lại bị đại dịch đè nén, bị thay đổi và thử thách cam go. Những người mong manh, yếu đuối nhất, những người vô hình, những người vô gia cư, có nguy cơ phải trả giá đắt đỏ nhất.”

“Vì thế tôi muốn chào thăm giới báo chí đường phố và nhất là những người bán báo, phần lớn là những người vô gia cư, những người bị gạt ra ngoài lề, người thất nghiệp: hàng ngàn người trên thế giới sống và làm việc bằng cách bán các tờ báo ngoại thường này.”

“Tại Italia, tôi nghĩ đến kinh nghiệm đẹp của báo “Scarp de’ tenis”, một dự án của Caritas giúp cho hơn 130 người gặp khó khăn, có được một lợi tức và được hưởng những quyền công dân căn bản. Tôi cũng nghĩ đến kinh nghiệm của hơn 100 tờ báo đường phố trên thế giới, được ấn hành tại 35 nước, bằng 25 thứ tiếng khác nhau, bảo đảm việc làm và lợi tức cho hơn 20.500 người vô gia cư trên trái đất.”

Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng: “Từ nhiều tuần nay, các báo đường phố không bán được và những người bán báo không thể làm việc. Vì vậy, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với các ký giả, những người thiện nguyện, những người sống nhờ các dự án này, và những người đang cố gắng với bao nhiêu sáng kiến đổi mới. Đại dịch làm cho công việc của anh chị em trở nên khó khăn nhưng tôi tin chắc rằng mạng lưới các báo đường phố trên thế giới sẽ trở nên vững mạnh hơn trước.”

“Khi nhìn những người nghèo, trong những ngày này, có thể giúp tất cả chúng ta ý thức về những gì đang xảy ra thực sự và thân phận đích thực của chúng ta. Tôi gửi đến tất cả anh chị em sứ điệp khích lệ và tình thân hữu huynh đệ. Cám ơn anh chị em vì công việc anh chị em đang làm, vì thông tin mà anh chị em cung cấp, cũng như vì những câu chuyện hy vọng anh chị em đang kể lại”.

(Vatican News 27-4-2020)

Add new comment

1 + 2 =