Đức Thánh cha nhắn nhủ các nhà đào tạo linh mục

Photo: Vatican Media

Hôm 17 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các nhà đào tạo linh mục tại Milano và ngài kêu gọi các vị hãy giúp các chủng sinh thành những linh mục tương lai “chuyên gia về tình nhân loại”, chứ không phải là chuyên gia về một thứ “Thần học sách vở, miệt mài trong những cuộc tranh biện học thuật, lý thuyết”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong bài huấn dụ dài trao cho các nhà đào tạo tại Đại chủng viện giáo phận Milano, bắc Ý, nhân dịp kỷ niệm 150 năm tạp chí thần học “La Scuola Cattolica”, trường Công Giáo”, do chính Đại chủng viện xuất bản. Milano là tổng giáo phận lớn nhất Âu châu với năm triệu tín hữu Công giáo.

Đức Thánh cha đề ra ba đường hướng: trước hết là vun trồng một nền thần học với ngôn ngữ luôn sinh động, làm sao để có thể diễn đạt một cách dễ hiểu nòng cốt đạo lý, giải thích đức tin, trình bày bằng những lời mới mẻ. Ngài nhận xét rằng “nhiều khi các bài giảng và huấn giáo chúng ta nghe, phần lớn là những bài “luân lý dạy đời”, không có đủ tính thần học, nghĩa là ít khả năng nói với chúng ta về Thiên Chúa và trả lời cho những câu hỏi về ý nghĩa đi kèm cuộc sống của dân chúng, và nhiều khi không có can đảm diễn tả một cách cởi mở”.

Đức Thánh cha cổ võ thực hiện một “nền thần học có khả năng huấn luyện những người chuyên về tình người và sự gần gũi” và ngài khẳng định rằng: “sự canh tân và tương lai các ơn gọi chỉ có thể nếu có những linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân được huấn luyện kỹ lưỡng; và sự huấn luyện là một tiến trình đòi rất nhiều sự ngoan ngoãn và tín thác, vì mỗi người là một mầu nhiệm vô biên và mang theo mình lịch sử riêng về gia đình, bản thân, nhân bản và tâm linh”.

(Vatican News 17-6-2022)

Add new comment

14 + 0 =