Đức Thánh cha mời gọi giới trẻ tại Thánh địa giữ vững hy vọng

View of Jerusalem | AFP or licensors

Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi giới trẻ tại Thánh địa tiếp tục giữ vững hy vọng giữa những khó khăn nghịch cảnh và can đảm ở lại dấn thân cho đất nước.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong sứ điệp gửi qua cha Francesco Patton, Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh địa, Đức Thánh cha nói: “Nhiều khi các bạn không biết làm gì, nhiều lúc các bạn nghĩ rằng không có tương lai tại đây và vì thế các bạn nghĩ đến việc xuất cư. Xin các bạn đừng để cho mình bị những tư tưởng tiêu cực ấy ám ảnh. Hãy nhìn về đằng trước, nhìn chân trời! Luôn luôn có một chân trời trong cuộc sống. Chúng ta có thể làm hai điều: một là hạ cái nhìn của mình xuống, hai là nhìn chân trời. Các bạn hãy cố gắng nhìn chân trời, luôn luôn có một lời hứa ở xa hơn, và khi lời hứa ấy được bảo đảm bằng chính Lời Chúa, thì sẽ không bao giờ làm thất vọng. Thiên Chúa không làm thất vọng. Vì thế, các bạn hãy dấn thân với phần đất của mình, với tổ quốc, với lịch sử của các bạn. Hãy tiếp tục ơn gọi làm người mà Thiên Chúa ban cho các bạn. Đừng từ bỏ ước mơ xây dựng, làm cho dân tộc các bạn tiến bộ, làm tăng trưởng các căn cội, văn hóa phong phú và tôn giáo của các bạn”.

Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng: “Lập gia đình là một điều khó khăn trong tình trạng hiện nay, nhưng các bạn đừng mất hy vọng! Trong dịp áp lễ Giáng sinh này, có ai nghĩ rằng Hài Nhi ấy là Con Thiên Chúa? Các Đạo sĩ đã trực giác điều ấy và đã sẵn sàng liều lĩnh. Vì thế, tôi khuyên các bạn: giữa cảnh nghèo, trong thời kỳ chiến tranh, bị giới hạn, bị những hàng rào và thiếu tự do, các bạn hãy nghĩ đến Chúa Giêsu. Như Chúa Giêsu đã làm nơi máng cỏ, cả các bạn cũng có thể làm những điều to lớn trong tình trạng mâu thuẫn! Hãy dám tin tưởng vào tương lai và các bạn sẽ thấy Chúa chúc lành cho các bạn”.

(Rei 24-12-2021)

Add new comment

4 + 8 =