Đức Thánh cha mời gọi cầu nguyện cho các nghệ sĩ

Đức Thánh cha Phanxicô dâng thánh lễ trực tuyến, sáng thứ Hai 27/4/2020 | Vatican Media

Trong thánh lễ trực tuyến, sáng thứ Hai 27/4/2020, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nghệ sĩ. Qua mỹ thuật và tinh thần sáng tạo, các nghệ sĩ có thể giúp đỡ dân chúng trong thời điểm đại dịch khó khăn hiện nay. Và trong bài giảng, Đức Thánh cha khuyến khích các tín hữu cầu xin Chúa ơn trở lại với tiếng gọi đầu tiên Chúa gửi đến mỗi người.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong lời dẫn vào thánh lễ, Đức Thánh cha nói: “Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nghệ sĩ, những người có khả năng sáng tác rất lớn, và qua con đường mỹ thuật, họ có thể chỉ cho chúng ta con đường nên theo”.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng, Đức Thánh cha diễn giải bài Tin mừng theo thánh Gioan (6,22-29) đọc trong thánh lễ, qua đó, Chúa Giêsu trách đám đông dân chúng tìm kiếm Người sau phép lạ bánh hóa ra nhiều, chỉ vì họ đã được thỏa mãn ăn uống, và Chúa dạy họ hãy cố gắng đạt tới lương thực trường tồn, lương thực mang lại sự sống đời đời mà Con Người sẽ ban cho họ.

Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Trả lời câu hỏi của dân chúng ‘phải làm gì để được sự sống đời đời như thế?’ Chúa Giêsu dạy họ hãy tin vào Đấng Chúa sai đến, và dân chúng lắng nghe Chúa không biết mệt mỏi. Sau khi được no thỏa, họ muốn tôn Chúa làm vua. Họ quên đi sự hăng say ban đầu đối với Lời Chúa Giêsu. Vì thế, Chúa đã nhắc nhở dân chúng về tâm tình đầu tiên. Chúa sửa sai những người đi theo con đường trần tục, và bỏ quên con đường Phúc âm.”

Đức Thánh cha cảnh giác rằng: “Đó cũng là điều xảy ra cho chúng ta, khi chúng ta xa lìa con đường Phúc âm và không còn nhớ đến lòng nhiệt thành ban đầu đối với Lời Chúa nữa. Chúa Giêsu làm cho chúng ta trở lại cuộc gặp gỡ đầu tiên; đây thực là một ơn thánh, đứng trước những cám dỗ làm cho chúng ta xa lìa Chúa. Ơn luôn trở lại tiếng gọi đầu tiên, khi Chúa Giêsu nhìn chúng ta với tình thương mến. Mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ đầu tiên, trong đó Chúa Giêsu nói với chúng ta: ‘Con hãy theo Thầy’. Và rồi sau đó, chúng ta xa lìa, đi tìm kiếm những giá trị khác, và chúng ta đánh mất sự tươi mát của tiếng gọi đầu tiên.”

“Tác giả thư gửi tín hữu Do thái nhắc nhở chúng ta: ‘Anh em hãy nhớ những ngày đầu tiên’, nhớ lại cuộc gặp gỡ ban đầu, khi Chúa nhìn mỗi người chúng ta và nói: ‘Con hãy theo Thầy’”.

(Vatican News 27-4-2020)

Add new comment

5 + 14 =