Đức Thánh cha khuyến khích các nhà kinh tế trẻ

Đức Thánh cha Phanxicô khuyến khích các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ hãy tìm ra những con đường mới để hồi sinh kinh tế sau thảm họa Covid-19, để kinh tế được công bằng, lâu bền và liên đới hơn.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong sứ điệp video gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ hai của các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ, nhóm họp trực tuyến lần thứ hai, chiều ngày 02/10/2021 vừa qua, tại Assisi và được nối mạng với 40 thành phố trên thế giới.

Khóa họp này tiếp nối khóa thứ nhất, cũng dưới dạng trực tuyến, từ 19 đến 21/11 năm ngoái (2020), về “Nền kinh tế Phanxicô”, với sự tham dự của 2.000 doanh nhân trẻ có đăng ký từ 115 quốc gia.

Trong sứ điệp lần này, kết thúc cuộc gặp gỡ vừa qua, Đức Thánh cha nói: “Tôi lập lại với các bạn về nghĩa vụ đặt tình huynh đệ ở trung tâm kinh tế, để chứng tỏ rằng, dưới sự hướng dẫn của tình yêu theo tinh thần Tin mừng, có một nền kinh tế khác, và nền kinh tế này có thể là công bằng, lâu bền và liên đới hơn”.

Đức Thánh cha cho biết: “Tôi đã nghe tin về những kinh nghiệm và sáng kiến các bạn đã cùng nhau xây dựng” đồng thời “tôi cám ơn các bạn vì lòng nhiệt thành trong khi thi hành sứ mạng mang lại một cái hồn mới cho kinh tế... Đại dịch Covid-19 không những cho chúng ta thấy sự chênh lệch sâu rộng trong các xã hội chúng ta, nhưng còn gia tăng chúng rất nhiều: nạn thất nghiệp, nghèo đói, gia tăng cùng với sự gạt bỏ nhiều người khỏi sự săn sóc về y tế”.

Đức Thánh cha tố giác rằng: “Chúng ta đừng quên có một thiểu số đã lợi dụng đại dịch để làm giàu và khép kín trong thực tại riêng của họ. Tất cả những đau khổ ấy đè nặng thái quá trên các anh chị em nghèo của chúng ta”.

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nhắc đến nhiều thất bại trong việc chăm sóc căn nhà chung và gia đình chung của chúng ta trong hai năm đại dịch và ngài nhận định rằng: “chúng ta thường quên tầm quan trọng của sự cộng tác giữa con người và tình liên đới hoàn cầu, cũng như có một tương quan hỗ tương và trách nhiệm giữa chúng ta với thiên nhiên”.

Về điểm này, Đức Thánh cha nhắc nhở rằng: “Trái đất có trước chúng ta và được ban cho chúng ta. Chúng ta là những người quản lý các thiện ích, của cải, chứ không phải là chủ nhân ông. Tuy nhiên, nền kinh tế bệnh hoạn thì giết người, nó nảy sinh từ quan niệm chúng ta là chủ nhân của thiên nhiên, nên ta có thể khai thác bóc lột thiên nhiên để mưu lợi và làm cho ta tăng trưởng. Đại dịch nhắc nhở chúng ta rằng có một liên hệ hỗ tương sâu xa, và chúng ta được kêu gọi bảo tồn các thiện ích mà thiên nhiên trao tặng cho tất cả mọi người, và chúng ta có nghĩa vụ phải làm việc và phân phối các thiện ích ấy làm sao để không ai bị loại trừ”.

(Vatican News 2-10-2021)

Add new comment

7 + 10 =