Đức Thánh cha kêu gọi Phong trào Cursillo tăng cường sự liên kết các thành phần Giáo hội

Photo: Vatican Media

Sáng thứ Bảy 28 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên đại hội toàn quốc, gọi là Ultreya, của Phong trào Cursillo ở Ý. Ngài mời gọi các thành viên nhìn xa hơn các nhóm và phong trào của mình và liên kết với các cộng đoàn rộng lớn của Giáo hội.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha ghi nhận rằng “các cuộc gặp gỡ hằng tuần và toàn quốc thúc đẩy anh chị em đi xa hơn”, và trong chiều hướng này, ngài đề nghị hai hướng đi căn bản cho việc đi xa hơn:

Trước tiên là “tiến về sự hiệp thông: đây là đi xa hơn bản thân và nhóm của mình để họp thành cộng đoàn và tăng trưởng trong Giáo hội. Giáo hội là một thân mình và không bao giờ là những chi thể bị tách rời, chia cách. Vì thế, không bao giờ tự cô lập và khép kín vào mình. Luôn bảo tồn và làm tăng trưởng những mối liên hệ với những nơi hiệp thông trong đó chúng ta được tháp nhập vào.”

Hướng đi thứ hai là sứ mạng. Đức Thánh cha nói: “Phong trào của anh chị em đang đứng trước thách đố họp thành những cộng đoàn môn đệ thừa sai, đi gặp những người ở xa (E.G 24), vượt thắng tiêu chuẩn “từ trước đến giờ chúng ta vẫn làm như vậy” (Idem 33). Anh chị em có một đoàn sủng đặc thù, khiến anh em tái khám phá và biết loan báo một cách đơn sơ, và trực tiếp điều thiết yếu của kinh nghiệm Kitô giáo, nghĩa là tình thương của Thiên Chúa đối với mỗi người nam nữ. Và anh chị em hãy biết thông truyền ở trong nhóm thân hữu và láng giềng, với bao nhiêu người mà anh chị em gặp gỡ, cả nơi những người có những nhân cách mạnh mẽ hơn và dường như dửng dưng hoặc đố kỵ đối với đức tin. Vì thế, tôi khích lệ anh chị em hãy để cho mình được linh hoạt nhờ đoàn sủng mà Chúa Thánh Linh ban cho anh chị em, để cảm nghiệm niềm vui dịu dàng của sự loan báo Tin mừng, trong mọi môi trường của cuộc sống, công cũng như tư”.

(Sala Stampa 28-5-2022)

Add new comment

1 + 4 =