Đức Thánh cha cử hai giám mục thanh tra các chủng viện tại Tây Ban Nha

Seminaristas ordenándose sacerdotes en la Almudena | EFE

Đức Thánh cha Phanxicô, qua Bộ Giáo sĩ, đã cử hai giám mục người Uruguay đến thanh tra các chủng viện tại Tây Ban Nha trong tháng Giêng và tháng Hai năm tới, 2023. Đó là Đức Cha Milton Luis Tróccoli và Arturo Eduardo Fajardo.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Báo chí Tây Ban Nha, ra ngày 08 tháng Mười Một vừa qua, trích thuật nguồn tin của Hội đồng Giám mục nước này, đã đưa tin trên đây. Cuộc thanh tra có mục đích kiểm điểm việc áp dụng các đường hướng mới về việc đào tạo linh mục tại Tây Ban Nha, chiếu theo Chương trình đào tạo cơ bản các linh mục do Tòa Thánh ban hành năm 2016, với tựa đề “Hồng ân ơn gọi linh mục.”

Hồi năm 2019, các giám mục Tây Ban Nha đã chuẩn bị một kế hoạch đào tạo luỹ biến 8 chăm sóc. Kế hoạch mang tựa đề “Đào tạo các mục tử thừa sai” được Bộ giáo sĩ đánh giá tích cực. Trong kế hoạch đó, có việc củng cố các đại chủng viện liên giáo phận với con số tối thiểu thích hợp các chủng sinh. Tuy nhiên, có các vấn đề trong việc áp dụng kế hoạch, vì một số chủng viện từ chối đón nhận chủng sinh từ các giáo phận và tổ chức khác, ví dụ các chủng viện thuộc Con đường Tân Dự Tòng.

Cuộc thanh tra của Tòa Thánh có mục đích cứu xét tường tận các vấn đề xảy ra.

(Kai 8-11-2022)

Add new comment

3 + 11 =