Đức Thánh cha cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Âu châu

Đức Thánh cha Phanxicô | Vatican Media

Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 29/4/2020, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh cha Phanxicô nhắc đến lễ kính thánh nữ Catarina thành Siena, Bổn mạng Âu châu, và ngài mời gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất của đại lục này. Và trong bài giảng, Đức Thánh cha mời gọi tín hữu xin Chúa ban ơn sống đơn sơ và khiêm nhường.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh cha nói: “Hôm nay, lễ kính thánh nữ Catarina thành Siena, Tiến sĩ Hội thánh, Bổn mạng Âu châu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Âu châu, cho sự hiệp nhất của đại lục này và của Liên hiệp Âu châu, để tất cả mọi người có thể cùng nhau tiến bước như anh chị em với nhau.”

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng, Đức Thánh cha diễn giải bài đọc thứ nhất, trích từ thư thứ I của thánh Gioan (1 Ga 1,5-2,2), trong đó thánh nhân khẳng định rằng Thiên Chúa là ánh sáng và nếu chúng ta hiệp thông với Chúa, thì chúng ta cũng hiệp thông với nhau, và Máu Chúa Giêsu thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi.

Đức Thánh cha cảnh giác: “Ai nói mình không có tội, thì tự lừa đảo mình, nhưng nếu họ xưng thú tội lỗi, thì Thiên Chúa tha thứ và thanh tẩy họ khỏi mọi bất chính. Ngài cũng nhận xét rằng thánh Gioan kêu gọi sống cụ thể, sống theo chân lý, và dạy rằng chúng ta không thể tiến bước trong ánh sáng và ở trong bóng tối. Tệ hơn nữa là tiến bước trong trạng thái “xám xám”, vì thái độ như thế làm ta tưởng mình đang tiến bước trong ánh sáng và yên tâm. Thái độ “xám xám” trái ngược với thái độ cụ thể nhìn nhận các tội lỗi của mình. Sự thật rất cụ thể, nghĩa là xưng thú các tội lỗi của mình, không phải một cách trừu tượng, nhưng cụ thể.”

“Như bài Tin mừng hôm nay (Mt 11,25-30) kể rằng Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha vì đã giấu kín Tin mừng đối với những người khôn ngoan và thông thái, nhưng tỏ lộ cho những người bé nhỏ. Những người bé nhỏ xưng thú tội lỗi của họ một cách đơn sơ, nói những điều cụ thể vì họ được ơn đơn sơ Chúa ban cho họ. Cả chúng ta cũng phải đơn sơ và cụ thể, khiêm tốn xưng thú các tội lỗi cụ thể của chúng ta với lòng thống hối, xấu hổ. Và Chúa tha thứ cho chúng ta: cần mang cho các tội lỗi một tên. Nếu chúng ta trừu tượng trong việc xưng tội, chỉ nói tổng quát, thì rốt cục chúng ta ở trong bóng tối.”

Đức Thánh cha khẳng định rằng: “Điều quan trọng là tự do nói với Chúa thực trạng tội lỗi của mình, có thái độ khôn ngoan về sự cụ thể, vì ma quỉ muốn chúng ta sống trong vùng xám xám, không trắng không đen. Chúa không thích những người không nóng không lạnh. Đời sống thiêng liêng thật đơn giản, nhưng chúng ta làm cho nó thêm phức tạp với những sắc thái khác nhau.”

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn sống đơn sơ, minh bạch, ơn tự do và nhìn nhận mình là ai trước mặt Thiên Chúa”.

(Vatican News 29-4-2020)

Add new comment

1 + 4 =