Đức Thánh cha cầu nguyện cho người lo việc an táng người chết trong đại dịch

Đức Thánh cha Phanxicô | Vatican Media

Trong thánh lễ trực tuyến, sáng thứ Bảy ngày 16/5/2020 vừa qua, tại nhà nguyện thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh cha Phanxicô cầu nguyện cho người lo việc an táng người chết trong kỳ đại dịch và trong bài giảng, ngài xin Chúa bảo vệ các tín hữu chống lại tinh thần thế tục làm hư hỏng Giáo hội.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh cha nói: “Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người an táng người qua đời trong kỳ đại dịch này. Đó là một trong những công việc từ bi bác ái và dĩ nhiên đây không phải là một công việc thoải mái, dễ chịu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, vì họ bị nguy hiểm đến tính mạng và có thể bị lây nhiễm virus.”

Bài giảng

Trong bài giảng, Đức Thánh cha giải thích bài Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 15,18-21), trong đó Chúa Giêsu nói: “Nếu thế gian ghét các con, thì các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Giả sử các con thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thương các con như người của họ; nhưng vì các con không thuộc về thế gian và vì Thầy đã chọn các con, nên thế gian ghét các con”.

Đức Thánh cha nhận xét rằng bao nhiêu lần Chúa Giêsu nói về thế gian, về sự ghét bỏ của thế gian đối với Ngài và các môn đệ. Ngài xin Chúa Cha đừng cất các môn đệ ra khỏi thế gian nhưng bảo vệ họ khỏi tinh thần thế tục. Vậy tinh thần thế tục muốn phá hoại và làm hư hỏng Giáo hội là gì? Đó là một thứ văn hóa phù du, tô điểm, đánh bóng bề ngoài, chỉ có những giá trị hời hợt, thứ văn hóa ấy không biết lòng trung thành vì nó thay đổi theo hoàn cảnh, thứ văn hóa “thay đổi như tắc kè”, thương lượng mọi sự. Và trong kinh nguyện, Chúa Giêsu nài xin Chúa Cha bảo vệ các môn đệ chống lại tinh thần trần tục: một thứ văn hóa dùng rồi vứt bỏ tùy nghi. Đó cũng là một lối sống của bao nhiêu người tự nhận là Kitô hữu, nhưng sống trần tục. Những lo lắng của thế gian bóp nghẹt đức tin.

Đức Thánh cha nhắc đến cha De Lubac, đã từng nói rằng tinh thần trần tục là tai ương lớn nhất của Giáo hội. Tinh thần thế gian giết chết, vì nó ghét bỏ đức tin, nó xâm nhập mọi nơi, cả trong Giáo hội, giả dối trong mọi sự. Nó không thể chấp nhận thánh giá. Phương dược duy nhất chống lại tinh thần trần tục, là Chúa Kitô đã chết và sống lại vì chúng ta. Chiến thắng chống thế gian, chính là niềm tin nơi Chúa Giêsu. Nói như thế không có nghĩa là cuồng tín, không có nghĩa là không đối thoại với người khác.

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta ơn phân định đâu là tinh thần thế tục và đâu là Tin mừng, để không bị lừa đảo, vì thế gian ghét Chúa Giêsu, và Chúa cầu xin Chúa Cha bảo vệ chúng ta chống lại tinh thần của thế gian này”.

(Vatican News 16-5-2020)

Add new comment

10 + 7 =