Đức Thánh cha cầu nguyện cho các gia đình

Đức Thánh cha Phanxicô | Vatican Media

Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 15/5/2020, tại nhà nguyện thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh cha Phanxicô đã cầu nguyện cho các gia đình, và trong bài giảng, ngài nhấn mạnh rằng niềm tin nơi Chúa Giêsu mang lại vui mừng và tự do, trong khi sự cứng nhắc tạo nên xáo trộn, hoang mang.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong lời dẫn nhập thánh Lễ, Đức Thánh cha nói: “Hôm nay là Ngày Thế giới về gia đình: chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình, để Thánh Linh của Chúa tăng trưởng trong các gia đình ấy tinh thần yêu thương, tôn trọng và tự do”.

Bài giảng

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha chú giải đoạn sách Tông đồ Công vụ (Cv 15,22-31), trong đó thánh Phaolô và Barnaba được sai đến với những tân tòng ở thành Antiokia, là những người bị xao xuyến và hoang mang vì những chủ trương của một số người không hề được giáo quyền ủy nhiệm. Hai tông đồ ấy mang theo một lá thư của các tông đồ họp ở Jerusalem, khuyến khích và vui mừng vì các môn đệ mới, giải thích cho họ biết rằng không buộc phải chịu phép cắt bì theo luật Môisê, như chủ trương của một số người biệt phái trở khi trở thành Kitô hữu.

Đức Thánh cha nói: “Trong Giáo hội sơ khai, có thời kỳ an bình, có bách hại và cả những lúc xáo trộn. Các tín hữu Kitô từ dân ngoại trở lại vui mừng vì niềm tin nơi Chúa Giêsu. Nhưng họ hoang mang vì chủ trương của những môn đệ gốc Do thái, quả quyết rằng để trở nên Kitô hữu, dân ngoại phải trở thành tín hữu Do thái trước. Họ biện minh cho lập trường ấy bằng những lý lẽ mục vụ, thần học và luân lý. Họ là những người cứng nhắc. Chúa Giêsu đã từng khiển trách các nhà thông luật như thế. Họ là những người ý thức hệ, đã thu hẹp đạo lý vào một ý thức hệ. Họ muốn một tôn giáo gồm các qui định và tước bỏ tự do của Thánh Linh. Những người theo họ là những người cứng nhắc, không biết niềm vui của Tin mừng. Các tiến sĩ ấy lèo lái lương tâm của các tín hữu và biến họ thành những người cứng nhắc. Sự cứng nhắc không thuộc Thần Trí tốt, vì nó đặt lại vấn đề sự nhưng không của ơn cứu chuộc.”

Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng “Trong lịch sử Giáo hội, đó là một vấn đề tái diễn và cả thời nay, chúng ta cũng thấy một số tổ chức làm việc tốt nhưng các phần tử quá cứng nhắc; và chúng ta biết những sự hư hỏng trong các tổ chức ấy, và sự hư hỏng của các vị sáng lập. Nơi nào có sự cứng nhắc thì không có Thánh Linh của Thiên Chúa, thiếu sự nhưng không của ơn cứu chuộc. Ơn công chính hóa là điều nhưng không, “miễn phí”, không cần phải mua, vì là một món quà.”

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta phân định những hoa trái nhưng không của Tin mừng, khác với những hoa trái của sự cứng nhắc, không hợp với Tin Mừng. Và xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự xáo trộn do những người đặt đức tin dưới những qui luật theo kiểu “giải nố lương tâm”, vô ý nghĩa, không phải là các giới răn. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi tinh thần cứng nhắc tước bỏ mất tự do”.

Add new comment

3 + 4 =