Đức Thánh cha cầu cho những gia đình gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19 bị lợi dụng

Đức Thánh cha Phanxicô | Vatican Media

Trong thánh lễ trực tuyến, sáng thứ Năm, 23/4/2020, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh cha Phanxicô cầu nguyện cho bao nhiêu gia đình đang gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19 bị lợi dụng. Và trong bài giảng, ngài mời gọi các tín hữu tín thác hơn nơi kinh nguyện của Chúa Giêsu, hơn là kinh nguyện của chúng ta.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh cha nói: “Tại bao nhiêu nơi, người ta đang cảm thấy một trong những hậu quả của đại dịch hiện nay là: rất nhiều gia đình đang bị túng thiếu, bị đói, và rất tiếc là những nhóm cho vay ăn lãi cao lợi dụng tình thế này. Đây là một thứ đại dịch khác, đại dịch xã hội: các gia đình của những người chỉ có đồng lương công nhật, hoặc một công việc đen, họ không thể làm việc và không có gì để ăn, cùng với con cái của họ. Và rồi, những kẻ cho vay ăn lãi bóc lột cả những của cải ít ỏi mà họ có được. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình ấy, cho các con cái nhỏ của họ, cho phẩm giá của các gia đình đó, và cầu nguyện cho cả những kẻ cho vay ăn lãi “cắt cổ”, xin Chúa đánh động tâm hồn để họ hoán cải.”

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng, Đức Thánh cha giải thích một đoạn trong sách Tông đồ Công vụ (Cv 5,27-33), kể lại sự tích thánh Phêrô, đứng trước những lời khiển trách và đe dọa của thượng tế muốn cấm thánh nhân giảng dạy cho dân chúng, người đã trả lời rằng cần vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm, đồng thời công khai loan báo trước mặt mọi người sự sống lại của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế mà các thủ lãnh tôn giáo đã giết chết.

Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Lòng can đảm của thánh Phêrô, - trước kia là người yếu đuối, - đến từ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, xin cho thánh nhân không bị thiếu đức tin. Chúa Giêsu cầu nguyện cho thánh Phêrô. Chúa cũng cầu nguyện cho cả chúng ta trước mặt Chúa Cha, bằng cách tỏ những vết thương của Ngài, là giá cứu chuộc chúng ta. Chúa Giêsu là người chuyển cầu cho chúng ta, vì thế chúng ta cần tín thác nơi lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, hơn là những kinh nguyện của chúng ta.”

(Vatican News 23-4-2020)

Add new comment

5 + 3 =