Đức Thánh cha bổ nhiệm vị phụ trách Phân bộ các Đại diện Tòa Thánh

Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Luciano Russo | Vatican Media

Hôm ngày 10 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Luciano Russo, và sau đó Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Russo phụ trách Phân bộ các Đại diện Tòa Thánh tại Phủ Quốc vụ khanh.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục Luciano Russo, người Ý, năm nay 59 tuổi, đã từng làm Sứ thần Tòa Thánh tại Algeria, Tunisia, Panama, và từ chín tháng nay (12/2021) làm Sứ thần Tòa Thánh tại Uruguay. Nay được Đức Thánh cha triệu về Vatican phụ trách Phân bộ thứ ba tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sau Phân bộ Tổng vụ và Phân bộ ngoại giao.

Phân bộ này mới được Đức Thánh cha thành lập trong chương trình cải tổ giáo triều, và có chức năng quản lý các nhân viên ngoại giao Tòa Thánh, từ các vị Sứ thần tới các nhân viên ngoại giao cấp dưới. Việc thành lập này cho thấy sự quan tâm của Đức Thánh cha đối với việc đào tạo và thường huấn cho các nhà ngoại giao Tòa Thánh.

Với việc bổ nhiệm mới, Đức Tổng giám mục Russo thay thế Đức Tổng giám mục Jan Romeo Pawlowski, người phụ trách công tác này từ năm 2015, tức là quá hai năm so với nhiệm kỳ năm năm, theo qui định trong việc cải tổ giáo triều Roma.

Trong nhiệm vụ này, Đức Tổng giám mục Russo có một vị phụ tá là Đức ông Mauricio Rueda Belz, người Colombia, nguyên là trưởng ban tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha tại nước ngoài.

(Acistampa 10-9-2022)

Add new comment

2 + 9 =