Đức Thánh cha bổ nhiệm tân Viện phụ Biển Đức thánh Phaolô ngoại thành

Dom Donato Ogliari, O.S.B. | Silere non possum @silerenonpossum

Ngày 08 tháng Sáu năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Donato Ogliari, hiện là Viện phụ Đan viện Mẹ Montecassino làm tân Viện phụ Đan viện thánh Phaolô ngoại thành.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Và đồng thời bổ nhiệm cùng vị Viện phụ làm Giám quản Tông tòa Đan viện biệt hạt Montecassino ở miền nam Roma. Đây là Đan viện mẹ của tất cả các Đan viện thuộc dòng Biển Đức, nơi thánh Biển Đức đã soạn tu luật về đời sống chung trong cộng đoàn. Đây là dòng cổ kính nhất còn tồn tại trong Giáo hội Công giáo ở Tây phương.

Viện phụ Donato Ogliari, người Ý, năm nay 65 tuổi. Năm 2014 ngài được bổ nhiệm làm Viện phụ Đan viện biệt hạt Montecassino, có qui chế giống như một giáo phận và có một số giáo xứ thuộc quyền Đức Viện phụ.

Đan viện thánh Phaolô ngoại thành gắn liền với Đền thờ này, khai sinh từ cộng đoàn đan tu đầu tiên, cạnh mộ thánh Phaolô tông đồ và theo ý các vị Giáo hoàng, Đan viện này bảo đảm sự hiện diện liên tục, và chúc tụng Thiên Chúa. Từ năm 1981 trở đi, Đan viện này không còn là một Đan viện biệt hạt, và không có quyền tài phán trên các lãnh thổ phụ cận nữa. Rồi năm 2003, Tòa Thánh bãi bỏ giáo xứ thánh Phaolô và quyền biệt hạt của Đan viện.

Tòa Thánh cũng thiết lập một vị Hồng y giám quản Đền thờ thánh Phaolô ngoại thành. Các Đan sĩ tiếp tục đảm nhận việc phụng tự và việc giải tội tại Đền thờ.

(Kathpress 8-6-2022)

Add new comment

3 + 8 =