Đức Thánh cha bổ nhiệm tân Tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng

Đức Tổng giám mục Fortunatus Nwachukwu | Vatican News

Hôm 15 tháng Ba vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Fortunatus Nwachukwu, người Nigeria, làm tân Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin mừng, kế nhiệm một vị Phi châu khác là Đức Tổng giám mục Protase Rugambwa, người Tanzania.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục Nwachukwu năm nay 63 tuổi (1960), phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ 29 năm nay (1994), tại nhiều nhiệm sở. Ngài tốt nghiệp cử nhân Kinh thánh, trước khi đậu thêm Tiến sĩ Thần học Tín lý và Giáo luật tại hai Đại học Giáo hoàng ở Roma.

Sau khi tốt nghiệp trường ngoại giao Tòa Thánh, cha Nwachukwu được bổ nhiệm phục vụ tại Ghana, Paraguay rồi Algéria, Genève, trước khi làm Trưởng ban nghi lễ ngoại giao tại Vatican, rồi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Malta, Libya, Nicaragua, Bắc Âu, tiếp đến là Sứ thần Tòa Thánh tại 9 nước nhỏ thuộc Quần đảo Caraibí, sau đó làm Sứ thần Tòa Thánh tại Argentina, trước khi được bổ nhiệm làm Quan sát viên Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ từ gần hai năm nay.

Trong nhiệm vụ mới tại Bộ Loan báo Tin mừng, Đức Tổng giám mục Nwachukwu thay thế Đức Tổng giám mục Protase Rugambwa, 63 tuổi, vừa mãn hai nhiệm kỳ làm Tổng thư ký của bộ này.

Theo quy luật mới trong Tông hiến “Các Con hãy loan báo Tin mừng” (Praeticate Evangelium), những vị đảm nhận các chức vụ cao tại Tòa Thánh thường chỉ được làm hai nhiệm kỳ 5 năm, tổng cộng khoảng 10 năm, trừ khi Đức Thánh cha định liệu cách khác.

Nay Đức Tổng giám mục Nwachukwu phụ giúp Đức Hồng y Tổng trưởng Luis Antonio Tagle, 66 tuổi (1957) người Philippines, điều hợp hoạt động của khoảng 1.100 giáo phận thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, trong đó có Việt Nam.

(Tổng hợp 15-3-2023)

Add new comment

10 + 9 =