Đức Thánh cha ủy thác cho Đức Hồng y Zuppi sứ vụ hòa bình

Đức Hồng y Matteo Zuppi | Vatican News

Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận Đức Thánh cha Phanxicô đã ủy thác cho Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, sứ vụ hòa bình tại Ucraina.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trả lời câu hỏi của giới báo chí, hôm 20 tháng Năm vừa qua, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo Tòa Thánh nói rằng sứ mạng của Đức Hồng y là “khởi động những tiến trình hòa bình” tại Ucraina, với sự thỏa thuận của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, để góp phần làm dịu bớt những căng thẳng trong cuộc xung đột tại Ucraina, trong niềm hy vọng mà Đức Thánh cha không hề từ bỏ. Đó là trách vụ của Đức Hồng y, có thể khởi động những tiến trình hòa bình”.

Ông Bruni nói thêm rằng “thời gian để thi hành sứ mạng cũng như cách thức, hiện đang được nghiên cứu”.

Đức Hồng y Zuppi năm nay 68 tuổi (1955), thụ phong linh mục năm 1981, và làm cha phó 19 năm tại giáo xứ Đức Mẹ Maria in Trastevere ở Roma, nơi có trụ sở của Cộng đồng thánh Egidio mà ngài cộng tác với người sáng lập, là giáo sư Andrea Riccardi. Ngài là Tổng tuyên úy của Cộng đồng này từ năm 2000. Năm 2012, cha Zuppi được Đức Thánh cha Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Roma, và ba năm sau, Đức Thánh cha Phanxicô thăng ngài làm Tổng giám mục Bologna và bổ nhiệm làm Hồng y.

(Tổng hợp 21-5-2023)

Add new comment

6 + 12 =