Đề tài Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ XVI

Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon | Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô đã ấn định đề tài Thượng Hội đồng Giám mục thế giới Kỳ thứ XVI, vào tháng 10 năm 2022 là: “Để có một Giáo hội Công nghị: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Hồng y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã thông báo như trên sáng ngày 06/03/2020 vừa qua.

(Sala Stampa 7-3-2020)

Add new comment

7 + 7 =