Viễn tượng hiệp nhất trong Chính Thống còn xa vời

Đức Thượng Phụ Ieronymos (trái) và Đức Tổng giám mục Epiphanius | Photo: fb Митрополит Епіфаній @epifaniy

Viễn tượng hiệp nhất trong nội bộ Chính Thống giáo còn xa vời sau khi Giáo Hội Chính Thống tại Hy Lạp quyết định nhìn nhận sự độc lập của Giáo Hội Chính Thống tại Ucraina 12/10/2019 vừa qua, bất chấp sự phản đối của Giáo Hội Chính Thống Mascơva.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Giáo Hội Chính Thống Ucraina được Đức Thượng Phụ Bartolomaios Giáo Chủ Chính Thống Constantinople cấp sắc lệnh nhìn nhận sự độc lập khỏi Chính Thống Nga, nhưng cho đến nay nền độc lập chỉ được Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp nhìn nhận.

Hôm 17/10 vừa qua, ban lãnh đạo Giáo Hội Chính Thống Nga đã nhóm họp tại Mascơva về biện pháp cần đề ra để đối phó với Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp. Đầu buổi họp, Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Kirill của Nga cảnh giác rằng: việc nhìn nhận “nhóm ly giáo” ở Ucraina do các Giáo Hội Chính Thống khác có thể phá hủy sự hiệp nhất của Chính Thống giáo. Trước đó Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ đã mạnh mẽ lên án quyết định của Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp là “mở rộng sự ly giáo”.

Giáo Hội Chính Thống Nga coi sự độc lập của Chính Thống Ucraina láng giềng là một đe dọa và gọi cộng đoàn này là “nhóm ly giáo”. Nhiều quan sát viên cho rằng có thể Giáo Hội Chính Thống Nga sẽ đoạn giao với Chính Thống Hy Lạp. Chính trong viễn tượng này, 12 Giáo Hội Chính Thống khác không dám hoặc không muốn nhìn nhận nền độc lập của Chính Thống Ucraina.

Ảnh hưởng tới Công Giáo

Tình trạng thiếu hiệp nhất trong cộng đoàn Chính Thống giáo cũng ảnh hưởng tiêu cực đối với Công Giáo: công cuộc đối thoại thần học giữa Công Giáo và 15 Giáo Hội Chính Thống bị khựng lại vì Chính Thống Nga tuyên bố không tham dự bất kỳ cuộc họp nào với Công Giáo nếu có các chức sắc của Chính Thống Constantinople tham dự.

Chính Thống Nga hiện nay có khoảng 90 triệu tín hữu trên tổng số khoảng 300 tín hữu Chính Thống trên thế giới. (KNA 17-10-2019)

Add new comment

1 + 6 =