Tu viện Taizé tổ chức hành hương Thánh địa

Photo by Sander Crombach on Unsplash

Tu viện đại kết Taizé sẽ tổ chức một cuộc hành hương tại Thánh địa, dành cho các bạn trẻ thế giới từ 18 đến 35 tuổi, từ ngày 21 đến 28/02 năm tới, 2021.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Cộng tác với Cộng đồng Taizé trong việc tổ chức cuộc hành hương quốc tế này, có Học viện Đại kết về thần học ở Tantur bên Israel và nhiều Giáo hội Kitô tại Thánh địa.

Thầy Alois, Tu viện trưởng Taizé cho biết, cuộc hành hương sẽ bao gồm các cuộc kính viếng tại nhiều địa điểm tôn giáo ở Jerusalem, với các giai đoạn ở hồ Tiberiade và tại Nazareth kèm theo những buổi cầu nguyện và suy niệm về Kinh Thánh tại các thánh đường ở Thành Thánh Jerusalem về những đề tài có liên quan đến nơi kính viếng.

Về phần Đức Thượng phụ Teofilo III, Giáo chủ Chính thống Hy Lạp ở Jerusalem, trong lời chào mừng sáng kiến, ngài nói: “Đến phần đất nơi Chúa Giêsu đã sống, giảng dạy và loan báo Nước Thiên Chúa, chịu đóng đanh và sống lại, các bạn trẻ sẽ có cơ hội đi đến tận nguồn mạch đức tin Kitô của các bạn. Tại những nơi đó, những chứng nhân đầu tiên về Chúa Kitô phục sinh đã sinh sống. Những chứng nhân, trong thế kỷ 21 này, có khuôn mặt vui tươi của các bạn trẻ Taizé và tất cả những người muốn sống trong tinh thần trao đổi với nhau và hòa hợp trong cuộc gặp gỡ huynh đệ...

Thầy Alois cũng nhấn mạnh chiều kích đại kết và liên tôn của cuộc hành hương, như một thành phần của hành trình canh tân các Giáo hội và xã hội, dưới dấu chỉ sự hiệp nhất và hiệp thông.

Đức Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo La tinh ở Jerusalem, cũng chào mừng sáng kiến cuộc hành hương do tu viện Taizé đề xướng và gọi cuộc hành hương năm tới của giới trẻ Taizé như một phương thế quan trọng để tiếp tục con đường huynh đệ giữa các Giáo hội Kitô. Sáng kiến này là một hành trình làm cho nhau được phong phú, dựa trên niềm vui được gặp gỡ và cùng nhau sống sự phong phú, không những của những nơi đầy lịch sử Kitô, nhưng còn phong phú về nhân sự, những viên đá sống động của Giáo hội.

(Oss.Rom. 25/26/2/2020)

Add new comment

1 + 2 =