Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô

Photo by Josh Applegate on Unsplash

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô sẽ tiến hành từ ngày 18 đến 25/01/2020 tới đây, về chủ đề: “Họ đối xử với chúng tôi với lòng nhân đạo hiếm có” (Cv 28,2).


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đề tài năm nay do các tín hữu Kitô ở đảo Malta và Gozo chọn. Cụ thể là Hội đồng Giám mục Công Giáo và Hội đồng các Giáo Hội Kitô Malta, đã cộng tác trong việc chọn đề tài và soạn thảo các tài liệu cho tuần cầu nguyện, dựa trên chương 28 của Tông đồ Công Vụ, kể lại vụ thánh Phaolô Tông đồ bị đắm tàu và trôi dạt vào đảo Malta, và được dân địa phương đón tiếp với lòng hiếu khách.

Hàng năm các tín hữu Kitô Malta đều cảm tạ Chúa vì biến cố thánh Phaolô và coi đây là nguồn gốc niềm tin Kitô tại đảo này. Lòng hiếu khách không phải là một nhân đức riêng biệt của Kitô giáo, và những người đón tiếp thánh Phaolô và những người đồng hành đã chứng tỏ lòng nhân đạo trong tinh thần hiếu khách.

Vụ đắm tàu của thánh Phaolô ở đảo Malta chứng tỏ rằng qua những cuộc du hành nguy hiểm và những cuộc gặp gỡ tình cờ, việc loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa Kitô được thực hiện cho mọi người. Hy vọng rằng tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô năm nay là cơ hội để làm chứng tá, cầu nguyện và cùng nhau đón tiếp, “để thế gian tin”.

Tại Roma, như thường lệ, chiều ngày 25/01, lễ Thánh Phaolô trở lại, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự kinh chiều trọng thể tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, nhân dịp bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất, với sự tham dự của các đại diện cộng đồng các Giáo Hội Kitô ở Roma.

(KNA 10-1-2020)

Add new comment

12 + 0 =