Tòa Thượng phụ Jerusalem tái báo động về thảm trạng các trường học

Image by Heather Truett from Pixabay

Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem tái lên tiếng về tình hình khó khăn của 43 trường Công giáo tại Thánh địa và kêu gọi trợ giúp các gia đình học sinh nghèo thuộc các trường này, vì hậu quả của đại dịch Covid-19.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Tòa Thượng phụ có một mạng 43 trường, trong đó có 13 trường tại Palestine, 25 trường tại Giordani và 5 tại Israel. Hệ thống trường học này cũng là một nguồn cung cấp công ăn việc làm cho 1.808 người, gồm các giáo chức, các nhân viên quản trị và công nhân, săn sóc gần 20.000 học sinh (18.926). Ngay từ đầu, các trường này đón nhận các học sinh không phân biệt tôn giáo hoặc gốc gác, cung cấp cho các em những căn bản giáo dục vững chắc trong lãnh vực tôn giáo, luân lý và trí thức. Trong cuộc khủng hoảng vì đại dịch Covid-19 hiện nay, tất cả các trường này đều chuyển ngay sang phương pháp giáo dục từ xa, dùng hệ thống EduNation, vì thế các sinh hoạt giáo dục vẫn được liên tục hoàn toàn, mặc dù có nhiều khó khăn.

Các chỉ số kinh tế nói chung cho thấy Giordani đang bị nạn thất nghiệp rất cao, ngay cả trước đại dịch và lên tới mức độ 19%; tỷ lệ thất nghiệp của người trẻ dưới 19 tuổi là 49%, và nơi những người trẻ từ 20 đến 24 tuổi, tỷ lệ này là 39%. Trong những tuần lễ gần đây, tỷ lệ thất nghiệp vừa nói tăng gấp đôi.

Tại Palestine, trước Covid-19, số người thất nghiệp tại giải Gaza là 45%, trong đó 70% là người trẻ và phụ nữ. Còn tại miền Cisjordani, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 29%. Những con số mới nhất chưa được công bố, nhưng người ta dự kiến tỷ lệ ấy gia tăng gấp đôi.

Ngoài ra, trong năm ngoái, 2019, số người Palestine làm công tại Israel và các khu định cư của người Israel vào khoảng 133.000 người. Vì đại dịch Covid-19, phần lớn những công nhân Palestine ấy bị sa thải và buộc lòng phải trở về Palestine, khiến cho con số thất nghiệp tại miền này càng gia tăng.

(Sir 21-5-2020)

Add new comment

2 + 2 =