Tòa án cấp cao Malaysia cho phép Kitô hữu dùng từ Allah

Photo by Aaron Lee on Unsplash

Sau hơn mười năm tranh đấu về luật pháp do các Kitô hữu, Tòa án cấp cao tại Malaysia đã cho phép các tín hữu Kitô tại nước này được dùng từ Allah để chỉ Thiên Chúa trong các kinh nguyện, các văn bản và việc thực hành đạo.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Phán quyết này hủy bỏ lệnh cấm từ lâu và chấm dứt cuộc tranh luận từ hơn 30 năm với chính phủ với và phe Hồi giáo cực đoan tại nước này. Cho đến nay, thông tư của Bộ nội vụ Malaysia cấm các Kitô hữu dùng từ “Allah” nại vào lý “trật tự công cộng”.

Theo tòa án cấp cao, Bộ nội vụ đã vượt quá thẩm quyền của mình, khi ban hành một qui luật trái ngược với qui định của Hiến pháp. Quan tòa Nor Bee Ariffin nói rằng “Tự do tôn giáo cũng phải được bảo vệ cả trong bối cảnh những trường hợp có liên hệ tới trật tự công cộng”.

Chính phủ Malaysia chưa cho biết có kháng án chống phán quyết trên đây của tòa án hay không.

Trong quá khứ, đã xảy ra nhiều vụ liên quan đến việc cấm các tín hữu Kitô dùng từ Allah, như vụ tịch thu 300 cuốn Kinh thánh hồi tháng Giêng năm 2014, vì trong các sách này từ Allah được dùng để chỉ Thiên Chúa. Hoặc hồi tháng Mười năm 2013, tòa kháng án đã cấm tuần báo Công giáo “Herald Malaysia” không được dùng từ Allah để chỉ Thiên Chúa Kitô giáo.

Tại Malaysia, có hơn hai mươi tám triệu dân cư, trong đó 60% theo Hồi giáo, tiếp đến là Phật giáo, Kitô giáo đứng thứ ba, với hơn hai triệu sáu trăm ngàn tín hữu. Từ điển Latinh-Mãlai ấn hành cách đây 400 năm đã cho thấy, ngay từ đầu, từ Allah đã được dùng để chỉ Thiên Chúa trong Kinh thánh bằng tiếng địa phương.

(Asia News 10-3-2021)

Add new comment

11 + 2 =