Tình trạng chia rẽ trầm trọng hơn trong Chính Thống Giáo

Đức Thượng Phụ Teofilo III, Giáo Chủ Chính Thống Jerusalem | Фото пресс-службы Президента России | Kremlin.ru

Tình trạng chia rẽ trong Cộng đồng Chính Thống giáo thế giới trở nên trầm trọng hơn, với lá thư của Đức Thượng Phụ Teofilo III, Giáo Chủ Chính Thống Jerusalem tự ý triệu tập các vị đứng đầu 15 Giáo Hội Chính Thống nhóm họp, gọi là để “tái lập sự hiệp thông Thánh Thể” giữa các Giáo Hội Chính Thống.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Qua việc làm này, Đức Thượng Phụ Teofilo đã “qua mặt” Đức Thượng Phụ Bartolomaios, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, và là “Thượng Phụ chung” của Chính Thống giáo, vị “Đứng đầu trong những người đồng hàng” (Primus inter pares). Cho đến nay chỉ có Đức Thượng Phụ chung mới có quyền triệu tập các vị thủ lãnh của các Giáo Hội Chính Thống tự lập tự trị.

Lá thư của Đức Thượng Phụ Chính Thống Jerusalem viết ngày 11/12/2019 và ngày 26/12/2019, Đức Thượng Phụ Bartolomaios đã viết thư phản đối. Thư bằng tiếng Hy Lạp và mới được dịch ra tiếng Pháp và phổ biến ngày 10/01/2020 vừa qua.

Trong thư, Đức Thượng Phụ chung gọi việc làm của Đức Thượng Phụ Chính Thống Jerusalem là gây chia rẽ thêm. Cho đến nay, Giáo Hội Chính Thống Nga đã gây chia rẽ và tự ý cắt đứt tình hiệp thông Thánh Thể với Giáo Hội Chính Thống Constantinople và một vài Giáo Hội Chính Thống khác, vì đã công nhận quyền tự quyết và độc lập của Giáo Hội Chính Thống Ucraina, một Cộng đoàn Giáo Hội bị Chính Thống Nga coi là “ly giáo”.

Ngoài ra, Đức Thượng Phụ Chính Thống Constantinople cũng nhận xét rằng một khóa họp thượng đỉnh mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước, thì có nguy cơ dẫn theo nhiều nguy cơ khác.

Tình trạng chia rẽ trong nội bộ Chính Thống giáo cũng làm tổn hại đến những nỗ lực đại kết Kitô của Giáo Hội Công Giáo. Các cuộc đối thoại đại kết, như hoạt động của Ủy ban hỗn hợp đối thoại thần học giữa Công Giáo và Chính Thống giáo cũng bị tê liệt, vì Giáo Hội Chính Thống Nga là khối lớn nhất, với 90 triệu tín hữu, từ chối tham dự mọi hoạt động đại kết có sự can dự và điều khiển của Chính Thống Constantinople.

(Cath.ch 10-1-2020)

Add new comment

2 + 9 =