Sứ điệp của Tòa Thánh chúc mừng tín hữu Ấn giáo nhân lễ Diwali

Các tín hữu Ấn giáo mừng lễ Diwali. (AFP or licensors)

Tòa Thánh chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân dịp lễ Diwali và cổ võ quyết tâm gieo vãi những hạt giống tình huynh đệ trong tương quan với các tín đồ các tôn giáo khác.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đại lễ Diwali

Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến các tín hữu Ấn giáo nhân lễ Diwali là lễ Ánh Sáng, mừng sự chiến thắng của sự thật trên dối trá, sự sống trên sự chết, sự thiện trên sự ác. Lễ này được cử hành trong 3 ngày và năm nay bắt đầu từ ngày 27/10 tới đây.

Chúc mừng

Trong sứ điệp với tựa đề: “Các tín hữu: những người xây dựng tình huynh đệ và cuộc sống chung hòa bình”, Đức Hồng y Miguel Angel Guixot, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, cùng với Đức Ông Tổng thư ký người Sri Lanka, cầu mong đại lễ Diwali chiếu soi tâm hồn và mọi gia đình Ấn giáo, và mang lại cho các cộng đoàn vui tươi và hạnh phúc, an bình và sự thịnh vượng.

Tình trạng thiếu huynh đệ trong thế giới

Hai vị cũng ghi nhận có những tiến bộ chưa từng có trong nhiều lãnh vực đồng thời cũng có nhiều nỗ lực đối thoại liên tôn và liên văn hóa, sự cộng tác và liên đới huynh đệ, nhưng đàng khác cũng có sự vô cảm, dửng dưng và thậm chí sự oán ghét giữa một số người có tôn giáo đối với những người thuộc các tôn giáo khác. Thái độ như thế có thể xảy ra từ những tâm tình lạc hướng, thiếu quảng đại, và ác cảm.

Tôn giáo cổ võ tôn trọng phẩm giá tha nhân

Trong bối cảnh đó Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn nhắc lại rằng “tôn giáo dạy chúng ta tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm và các quyền bất khả nhượng của tha nhân, không nuôi thành kiến vô lý nào đối với những người khác vì tín ngưỡng hoặc tôn giáo của họ. Chỉ khi nào tín đồ các tôn giáo đòi hỏi mình sống cuộc sống hợp với luân lý đạo đức của đạo, thì hợp mới có thể được coi như những người thực sự thi hành vai trò xây dựng hòa bình và là chứng nhân về tình người chung của chúng ta... Vì thế, sống trong một tinh thần huynh đệ và thân hữu, qua cuộc đối thoại liên lỷ, đó là một hệ luận tự nhiên của tín hữu theo Ấn giáo hoặc Kitô giáo”.

Quyết tâm gieo vãi tình huynh đệ

Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn cũng nhận định rằng “Mặc dù có những tin tức tiêu cực được báo chí nói tới, nhưng điều này không được giảm bớt quyết tâm của chúng ta gieo vãi những hạt giống tình huynh đệ, vì có vô số điều thiện hảo âm thầm đang tăng trưởng và làm cho chúng ta hy vọng có thể dùng với tín đồ các tôn giáo khác cũng như với mọi người thiện chí xây dựng một thế giới liên đới và hòa bình”. (SS Vat. 21-10-2019)

Add new comment

13 + 0 =