Mười bảy tín hữu Kitô Copte đắc cử thượng nghị sĩ Ai Cập

Image by 4144132 from Pixabay

Ít nhất 17 tín hữu Kitô Copte đắc cử thượng nghị sĩ của Ai Cập, theo kết quả sơ khởi.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trang mạng Watani, Chiều Chúa Nhật, của Giáo hội Copte cho biết trong số các ứng viên đắc cử vừa nói, có ba người thuộc đảng “Tương Lai Quốc Gia” (Mustakbal Watan) và 14 tân thượng nghị sĩ Copte còn lại, có tám phụ nữ, thuộc đảng “Danh sách toàn quốc phò Ai Cập” (A-Ka’ima al’Watanija min Agle Masr).

Tổng cộng có 47 ứng cử viên Copte trong số 787 ứng viên, tranh 300 ghế thuộc thượng viện Ai Cập: 200 thượng nghị sĩ do dân bầu theo phiếu kín, và 100 thượng nghị sĩ do tổng thống bổ nhiệm. Có ít nhất 10% số ghế được dành cho phụ nữ.

Cuộc bầu cử hạ viện Ai Cập sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây.

Các tín hữu Chính thống Copte là cộng đoàn Kitô đông nhất tại Ai Cập, bắt nguồn từ thánh Marco, với khoảng từ tám đến mười triệu tín hữu trong số 100 triệu dân cư tại Ai Cập.

(KNA 17-9-2020)

Add new comment

10 + 2 =