Khóa họp thứ 17 giữa Công giáo và Chính thống Đông phương

Foto: Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani

Khóa họp thứ 17 đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống Đông phương đã diễn ra từ ngày 26/01 đến 01/02/2020 vừa qua tại Atchaneh bên Liban, nơi trụ sở của Giáo hội Công giáo Siriac Antiokia.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Giáo hội Chính thống Đông phương là những Giáo hội cổ kính, chỉ công nhận 3 Công đồng chung đầu tiên và tách rời khỏi Công giáo vì không công nhận Công đồng chung Calcedonia năm 461, tuyên dạy Chúa Giêsu có hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại trong một Ngôi Vị duy nhất. Thuộc khối Giáo hội này, có Giáo hội Arméni Tông truyền, Chính thống Copte Ai Cập, Chính thống Etiopia, v.v. Khối Giáo hội này đã bắt đầu đối thoại chính thức về thần học với Công giáo qua Ủy ban được thiết lập hồi năm 2003.

Khóa họp thứ 17

Khóa họp thứ 17 vừa qua được đặt dưới quyền chủ tọa của hai vị Đồng Chủ tịch là Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và Đức cha Kyrillos, giám mục Phụ tá của giáo phận Los Angeles, thuộc Chính thống Copte, Hoa Kỳ.

Trong những ngày họp, các tham dự viên bàn về các khía cạnh cơ bản của thần học bí tích. Các Giáo hội đều nhìn nhận có 7 bí tích do Chúa Kitô thiết lập, được các Tông đồ qui định và được các Giáo phụ thông truyền lại, được cử hành trung thành trong Giáo hội.

Khóa họp tới đây của Ủy ban hỗn hợp quốc tế của hai khối Giáo hội sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 25 đến 29/01 năm tới, 2021, do Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô tổ chức, và có chủ đề là: “Đức Trinh Nữ Maria trong giáo huấn và đời sống của Giáo hội”.

(Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất 3-2-2020)

Add new comment

9 + 9 =