Hội nghị các vị lãnh đạo 36 giáo tỉnh Anh giáo

Facebook: Anglican Communion

Từ ngày 13 đến 15/01/2020 tới đây, 36 trong tổng số 40 vị đứng đầu các giáo tỉnh Anh giáo trên thế giới sẽ nhóm họp tại Jordani với Đức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, để chuẩn bị tiến hành Hội nghị Lamberth vào tháng 7 và tháng 8 năm nay tại Luân đôn.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trước đó, ngày 12/01 sẽ có một cuộc họp của các vị tân Tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh, kể từ cuộc họp trước đây hồi tháng 10 năm 2017.

Liên hiệp Anh giáo hiện có hơn 70 triệu tín hữu thuộc 40 giáo tỉnh, mỗi giáo tỉnh đều tự trị, và Đức Tổng giám mục Justin Welby chỉ là giáo chủ danh dự không có quyền tài phán trên các giáo tỉnh khác.

Có 3 vị Tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh Nigeria, Ruanda và Uganda không đến tham dự khóa họp.

Trong thời gian qua, Đức Tổng giám mục giáo chủ Justin Welby đã cố gắng liên hệ với các vị Tổng giám mục đứng đầu các giáo tỉnh để chuẩn bị cho Hội nghị Lambeth nhóm họp 10 năm một lần tại Canterbury. Lần tới đây có chủ đề là “Giáo Hội của Thiên Chúa cho thế giới của Thiên Chúa: Bước đi, lắng nghe và cùng nhau làm chứng tá”.

Có một số Tổng giám mục ở Phi châu dọa sẽ không tham dự hội nghị này nếu có những Tổng giám mục của các giáo tỉnh cấp tiến, chấp nhận hôn nhân đồng phái, là vấn đề gây căng thẳng trong Liên hiệp Anh giáo.

Sau khóa họp tại Jordani, ngày 16/01/2020, các vị Tổng giám mục Anh giáo sẽ tham dự cuộc hành hương tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa bên bờ sông Giordan, cử hành thánh lễ, và lập lại lời hứa khi chịu phép rửa.

(ACNS 7-1-2020)

Add new comment

9 + 9 =