Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô dời Đại hội tới năm 2022

Photo: oikoumene.org

Vì đại dịch Covid-19, Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô đã quyết định dời lại một năm đại hội thứ XI, và sẽ tiến hành từ ngày 31/8 đến 8/9/2022, tại thành phố Karksruhe, bên Đức.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Quyết định trên đây được Ban chấp hành Hội đồng đại kết đưa ra, hôm 27/7/2020 vừa qua, trong cuộc họp Video viễn liên. Trước đây, Đại hội dự kiến sẽ tiến hành vào tháng Chín năm 2021, với chủ đề “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách, hòa giải và liên kết thế giới”. Có khoảng 800 tham dự viên đến từ các nơi trên thế giới.

Cha Ioan Sauca, thuộc Chính thống giáo Rumani, Quyền Tổng thư ký Hội đồng đại kết, tuyên bố rằng “Đại hội của Hội đồng đại kết, với sự tham dự của các tín hữu Kitô đến từ các nơi trên thế giới, là một cơ hội đặc biệt để các Giáo hội chứng tỏ sự dấn thân của mình cho sự hiệp nhất hữu hình và cùng làm chứng tá. Đại hội cũng là cơ hội để Hội đồng kín múc nghị lực để dấn thân hoạt động”.

Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô được thành lập năm 1948 tại Hòa Lan và hiện có trụ sở tại Genève, Thụy Sĩ, qui tụ 350 Giáo hội Kitô, như Tin lành, Chính thống, Anh giáo. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên nhưng có nhiều cộng tác với hội đồng này là thành viên của hai ủy ban. Đại hội nhóm họp tám năm một lần và là cơ quan thẩm quyền cao nhất của Hội đồng, đề ra hướng đi cho cơ quan này. Đại hội thứ XI trong vòng hai năm tới đây tại Karlsruhe bên Đức, là đại hội đầu tiên tại Âu châu, sau đại hội năm 1968 tại thành Uppsala, Thụy Điển.

(KNA 28-7-2020)

Add new comment

13 + 1 =