Chỉ nam đại kết sẽ được công bố vào mùa thu tới đây

Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô | Vatican News

Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, cho biết hội đồng này sẽ công bố cuốn chỉ nam về đại kết Kitô, dành cho các giám mục sẽ được công bố vào mùa thu tới đây.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, truyền đi hôm 23/7/2020 vừa qua, Đức Hồng y Koch, người Thụy Sĩ nói: “Vị đầu tiên có trách nhiệm về đại kết Kitô trong giáo phận là giám mục. Giáo luật qui định rõ ràng rằng giám mục phục vụ sự hiệp nhất, không những trong giáo phận của mình, nhưng cả sự hiệp nhất của tất cả những người đã chịu phép rửa. Trong ý hướng đó, cuốn chỉ nam muốn giúp đỡ các giám mục, nhất là các giám mục mới, để các vị chu toàn tốt đẹp trách nhiệm về đại kết”.

Trả lời câu hỏi: “Có nhiều người rời bỏ Giáo hội. Điều này có ý nghĩa gì về phương diện đại kết?”, Đức Hồng y Koch đáp: “Những thách đố mà Kitô giáo phải đương đầu trong các xã hội bị tục hóa ngày nay, kể cả những vụ rời bỏ Giáo hội, là điều tất cả các hệ phái Kitô đều gặp phải. Thách đố nòng cốt nhất chắc chắn là vấn đề Thiên Chúa: Thiên Chúa là ai và làm sao có thể cảm nghiệm Chúa ngày nay? Câu trả lời uy tín nhất cho câu hỏi đó không phải là điều một Giáo hội duy nhất mang lại. Đúng hơn tất cả chúng ta đều được kêu gọi làm chứng tá chung”.

Sau cùng, theo Đức Hồng y Koch, khía cạnh đau thương nhất trong phong trào đại kết, là hình thức mà Đức Thánh cha Phanxicô gọi là “đại kết bằng máu”. “Ngày nay, chúng ta có nhiều cuộc bách hại Kitô hữu hơn cả những thế kỷ đầu tiên. 80% những người bị bách hại ngày nay vì đức tin chính là các Kitô hữu. Tất cả các Giáo hội Kitô đều có các vị tử đạo. Những người ấy bị bách hại không phải vì họ là tín hữu Chính thống hay Tin lành, hoặc Công giáo hay Anh giáo, nhưng vì họ là Kitô hữu. Thực tại này phải khơi lên nơi chúng ta, các Kitô hữu, một tình liên đới mạnh mẽ hơn giữa chúng ta với nhau”.

Và Đức Hồng y kết luận rằng: “Tôi xác tín rằng máu của bao nhiêu vị tử đạo ngày nay sẽ giúp chúng ta tìm lại được sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Vì máu này không chia cách, nhưng liên kết các tín hữu Kitô với nhau”.

(Cath.ch 23-7-2020)

Add new comment

12 + 4 =