Chính Thống giáo tiếp tục gặp khó khăn

Đức Thượng Phụ Kirill của Chính Thống Nga | Credit: Robert Duncan/CNS.

Chính Thống giáo thế giới tiếp tục gặp khó khăn trong nội bộ. Hôm 26/12/2019 vừa qua, Giáo Hội Chính Thống Nga quyết định đoạn giao, cắt đứt tình hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo Alexandria bên Ai Cập, vì đã công nhận nền độc lập của Giáo Hội Chính Thống Ucraina, vốn thuộc quyền Chính Thống Mascơva.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Công nghị của Giáo Hội Chính Thống Nga đi đến quyết định trên đây trong khóa họp tại Tòa Thượng Phụ ở Mascơva trong hai ngày 25 và 26/12/2019 vừa qua.

Việc đoạn giao được biểu lộ qua một số sự kiện như: Trong các thánh lễ của Chính Thống Nga, sẽ không cầu nguyện cho Đức Thượng Phụ Teodoro II của Chính Thống Alexandria và toàn Phi Châu, và không hiệp thông trong việc rước lễ nữa. Trụ sở đại diện của Chính Thống Nga cạnh tòa Thượng Phụ Chính thống Alessandria bị biến thành một giáo xứ, v.v.

Hồi tháng Một năm nay (2019), Đức Thượng Phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính Thống Constantinople ở Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, đã chính thức nhìn nhận nền độc lập của Giáo Hội Chính Thống Ucraina đối với Chính Thống Nga, và ngài gọi đây là quyết định quan trọng nhất trong năm 2019 này.

Cộng đoàn Chính Thống giáo trên thế giới hiện có 15 Giáo Hội, tất cả đều bình đẳng với nhau, nhưng Đức Thượng Phụ Chính Thống Constantinople được coi là vị đứng đầu trong số những người đồng hàng, và theo giáo luật, ngài có quyền công nhận nền độc lập của một Giáo Hội Chính Thống, tách rời khỏi một Giáo Hội khác. Tuy nhiên, cho đến nay, nền độc lập tự quản của Giáo Hội Chính Thống Ucraina chỉ mới được ba Giáo Hội nhìn nhận là Constantinople, Hy Lạp và Alexandria.

(Sismografo 27-12-2019)

Add new comment

10 + 7 =