Chín tôn giáo tại Bồ Đào Nha chống luật cho trợ tử

Photo by Olga Kononenko on Unsplash

Chín tôn giáo tại Bồ Đào Nha phê bình dự luật cho phép làm cho chết êm dịu, hoặc trợ tử, sắp được Quốc hội nước này cứu xét để bỏ phiếu vào ngày 20/02/2020 tới đây.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hồi cuối tháng 05 năm 2018, dự luật này đã bị quốc hội Bồ Đào Nha bác bỏ với một đa số phiếu ít ỏi. Trước sự kiện Quốc hội sắp tái cứu xét dự luật cho trợ tử, một ban làm việc chung qui tụ 9 tôn giáo ở Bồ Đào Nha lên tiếng phê bình và cảnh giác rằng: “Một hành động từ nhiệm tập thể trong vấn đề này thực là trầm trọng và kinh khủng”.

Ủy ban liên tôn qui tụ các đại diện của Công giáo, Chính thống, Do thái giáo, Phật giáo, Tin lành, Ấn giáo, Hồi giáo, Cơ đốc Phục Lâm và Mormon, đồng thanh tuyên bố chống lại dự luật cho trợ tử. Thông cáo chung của Ủy ban khẳng định rằng:

“Dự luật cho phép làm cho chết êm dịu hoặc trợ tử là khuyến khích sự chọn lựa cái chết, đặc biệt là đối với những người sống trong tình cảnh cô đơn hoặc yếu đuối, mong manh, coi cái chết như một giải pháp. Chúng tôi tin rằng sự sống con người là bất khả xâm phạm, là hồng ân của Thiên Chúa, và lòng cảm thương là nền tảng cũng như qui luật cho việc tổ chức và điều hành các cộng đoàn nhân lại. Hai xác tín đó là những giá trị quan trong nhất về mặt luân lý đạo đức và tinh thần mà các tôn giáo, qua dòng lịch sử, vẫn cống hiến cho nền văn minh mà chúng ta là những người thừa kế”.

Ủy ban liên tôn Bồ Đào Nha nhấn mạnh đến sự gần gũi các bệnh nhân trong đời sống thường nhật của các nhà thương, và khẳng định rằng các bệnh nhân được đồng hành với các khả năng chuyên môn về y khoa và với lòng cảm thương, họ không yêu cầu được chết. Vì thế, câu trả lời cho đau khổ ở trong các biện pháp săn sóc chống đau, phải được Nhà Nước bảo đảm đầy đủ cho các bệnh nhân về phẩm cũng như về lượng, đáp ứng các nhu cầu của người bệnh. Nếu việc săn sóc chống đau được thực hiện cho mọi người, như một quyền, thì có thể bảo vệ những người yếu đuối nhất và bị cô lập nhất, để họ đừng chọn lựa cái chết. Việc săn sóc chống đau liên kết một cách khôn ngoan sự tôn trọng tính chất thánh thiêng của đời sống con người, khả năng y khoa và sự quan tâm đến những người dễ bị tổn thương nhất”.

(Vatican News 13-2-2020)

Add new comment

4 + 9 =