Cộng đoàn Tin Lành Methodist Hoa Kỳ chuẩn bị ly giáo

Cades Cove Methodist Church | Photo by Jason Mowry on Unsplash

Cộng đoàn Tin Lành Methodist, lớn thứ hai tại Mỹ, với 12 triệu tín đồ, đang chuẩn bị tách làm hai vì vấn đề hôn nhân đồng phái và phong mục sư cho những người đồng tính luyến ái.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Theo tờ Washington Post, số ra ngày 04/01/2020 vừa qua, từ lâu đã có những tranh luận trong Giáo Hội Methodist Hiệp nhất ở Mỹ, cũng gọi là Hội Thánh Giám Lý Hiệp nhất, về vấn đề vừa nói: Phe cấp tiến muốn nhìn nhận các cặp đồng phái là hôn nhân, và truyền chức mục sư cho những người thực hành đồng tính luyến ái, đồng thời chấp nhận những người cải giống và lưỡng tính. Nhưng 16 giám mục thuộc phe truyền thống của Giáo Hội Methodist đi đến kết luận rằng tách rời khỏi “Giáo Hội Methodist Hiệp Nhất” là phương thế tốt nhất để giải quyết sự khác biệt lập trường, nhờ đó mỗi phe có thể trung thành với lập trường thần học của mình”.

Tổng Đại Hội của Giáo Hội Methodist Hiệp Nhất ở Mỹ, nhóm vào tháng 5 tới đây, sẽ khẳng định quyết định tách rời Cộng đoàn Giáo Hội này của các tín hữu truyền thống.

Theo tờ Washington Post, phe cấp tiến trong Giáo Hội Methodist Hiệp Nhất ở Mỹ có khoảng 7 triệu tín hữu. Phần lớn tín đồ thuộc Giáo Hội này có lập trường chính trị bảo thủ, nhưng lại tỏ ra cấp tiến về những vấn đề, như phá thai và bảo vệ môi trường so với các Giáo Hội Tin Lành khác ở Mỹ.

Đây không phải lần đầu tiên có cuộc ly giáo trong Cộng đồng Kitô tại Mỹ. Cách đây hàng chục năm, Giáo Hội Anh giáo tại nước này cũng đã phân thành hai vì cùng những vấn đề, tiếp đến là Tin Lành trưởng lão và nay xu hướng này cũng có nơi một số cộng đoàn Tin Lành khác. (KNA 4-1-2020)

Trong Công giáo trên thế giới hiện nay cũng có một số giáo sĩ cổ võ chấp nhận đồng tín luyến ái. Người nổi tiếng nhất trong trào lưu này ở Mỹ là linh mục James Martin, dòng Tên. Tại Đức, trào lưu này cũng khá mạnh, và đang cổ võ qua lập trường của một số người tham dự “Con đường Công nghị” đang tiến hành trong 2 năm tại Đức.

Add new comment

17 + 0 =