25% dân Đức muốn Công giáo và Tin lành hiệp nhất với nhau

Image by Birgit Böllinger from Pixabay

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận tại Đức, công bố hôm 11/5/2021 vừa qua, có 25% dân Đức ủng hộ việc hiệp nhất giữa Công giáo và Tin lành tại nước này, nhưng có tới 31% chống lại.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Cuộc thăm dò do viện điều tra dư luận INSA-Consulere ở thành phố Erfurt thực hiện, theo sự ủy nhiệm của Hãng Thông tấn Tin lành Idea.

Ngoài tỷ số vừa nói, khi được hỏi: “Bạn có đồng ý với sự hiệp nhất các Giáo hội Kitô tại Đức hay không?”, 30% những người được hỏi ý kiến trả lời: Tôi không biết. 14% không trả lời.

Vẫn theo kết quả cuộc thăm dò, những người trẻ ít ủng hộ sự thống nhất hai Giáo hội Công giáo và Tin lành so với những người lớn tuổi: trong số những người từ 18 đến 29 tuổi, chỉ có 19% ủng hộ sự thống nhất, và 33% chống lại. Ngược lại, nơi những người trên 60 tuổi, 33% ủng hộ hiệp nhất và 27% chống lại.

Số tín hữu Công giáo muốn hiệp nhất với Tin lành là 37%, và có 31% chống. Ngược lại, chỉ có 24% người Tin lành Đức ủng hộ sự hiệp nhất với Công giáo và 43% chống lại. Sự chống hiệp nhất với Công giáo càng nhiều hơn nơi các tín hữu Kitô tự do: chỉ có 20% ủng hộ hiệp nhất với Công giáo và 45% chống lại.

(KNA 12-5-2021)

Add new comment

3 + 5 =