Đức Thánh cha tiếp kiến các vị lãnh đạo tôn giáo và khoa học

Sáng hôm 04/10/2021, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến khoảng 40 vị lãnh đạo các tôn giáo và khoa học gia, đến từ 20 quốc gia tham dự khóa họp trọn ngày, với chủ đề: “Đức tin và khoa học: tiến tới Hội nghị Thượng đỉnh COP26 về sự thay đổi khí hậu”.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong số các vị hiện diện, có Đức Thượng phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính thống Constantinople, Đại Iman Ahmad Al-Tayyeb của Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo Ai Cập. Các đại diện khác đến từ Hồi giáo, Do thái, Ấn giáo, đạo Sikh, Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, đạo Zoroastre và đạo Jaina.

Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha nhấn mạnh đến ba ý tưởng chính, đó là cái nhìn về sự lệ thuộc lẫn nhau và chia sẻ, tiếp đến là động lực tình thương và sau cùng là ơn gọi tôn trọng.

Đức Thánh cha nhận xét rằng:

“Trong thế giới, mọi sự đều có liên hệ với nhau, không những khoa học, nhưng cả các tín ngưỡng và các truyền thống linh đạo của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn nhận các dấu chỉ sự hòa hợp của Thiên Chúa hiện diện trong thế giới thiên nhiên. Không thụ tạo nào tự đủ cho mình: mỗi hữu thể chỉ hiện hữu trong sự lệ thuộc những hữu thể khác, để bổ túc và phục vụ nhau. Cuộc gặp gỡ hôm nay liên kết bao nhiêu văn hóa và linh đạo trong một tinh thần huynh đệ, càng củng cố ý thức chúng ta là những thành phần của một nhân loại duy nhất.

Chúng ta dấn thân cho một tương lai được hình thành từ sự lệ thuộc nhau và đồng trách nhiệm. Sự dấn thân này liên tục được động lực tình thương đòi hỏi. Động lực này không được khởi động một lần cho tất cả, nhưng luôn phải được khởi động lại ngày qua ngày. Đây là một trong những đóng góp lớn mà các tín ngưỡng và tôn giáo của chúng ta có thể mang lại để giúp có sự đổi hướng đi mà thế giới chúng ta đang cần.

Động lực tình thương này có tính chất bao gồm và đặc biệt mưu ích cho những người rốt cùng, chính họ thường là những người dạy chúng ta vượt lên trên những hàng rào của sự ích kỷ và phá đổ những bức tường “cái tôi” của mình. Thách đố đó đặt chúng ta đứng trước sự cần thiết phải chống lại nền văn hóa gạt bỏ, dường như đang thịnh hành trong xã hội chúng ta, thứ văn hóa này dựa trên những mầm mống gây xung đột, đó là sự tham lam, dửng dưng, dốt nát, sợ hãi, bất công, bất an và bạo lực. Những mầm mống ấy cũng tạo nên những thay đổi tai hại về khí hậu, nạn sa mạc hóa, ô nhiễm, mất các loại sinh vật khác nhau.

Đức Thánh cha nói: thách đố này cần phải được đương đầu trên nhiều bình diện khác nhau, đặc biệt là bằng những gương sáng và hành động, bằng giáo dục. Trong cả hai bình diện này các tín ngưỡng và truyền thống linh đạo có thể mang lại những đóng góp quan trọng.

Sau cùng, ý tưởng thứ ba là ơn gọi tôn trọng: tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng tha nhân, chính bản thân, và tôn trọng Đấng Tạo Hóa. Cả sự tôn trọng giữa đức tin và khoa học, để đi vào một cuộc đối thoại với nhau, hướng đến sự chăm sóc thiên nhiên, bảo vệ người nghèo, xây dựng một mạng tôn trọng và huynh đệ.

(Sala Stampa 4-10-2021)

Add new comment

4 + 1 =