Đức Thánh cha tái khẳng định nỗ lực đại kết với các tín hữu Chính thống

Photo: Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô tái khẳng định quyết tâm và nỗ lực tìm về hiệp nhất với các tín hữu Chính thống.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong thư gửi Đức Thượng phụ Bartolomaios I, Giáo chủ Chính thống Constantinople, và cũng là Giáo chủ danh dự chung của Chính thống giáo. Thư của Đức Thánh cha được Phái đoàn Tòa Thánh, do Đức Hồng y Leonardo Sandri, nguyên Tổng Trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương hướng dẫn, trao cho Đức Thượng phụ, sáng ngày 30 tháng Mười Một vừa qua, lễ kính thánh Anrê tông đồ. Phái đoàn Tòa Thánh, theo thông lệ, đã tham dự thánh lễ do Đức Thượng phụ cử hành tại nhà thờ thánh Giorgio của Tòa Thượng phụ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong thư, Đức Thánh cha nhắc đến sự cần thiết phải “tiếp tục nghiên cứu các lý do lịch sử và thần học gây ra sự chia rẽ giữa hai bên, không phải với tinh thần bút chiến hoặc hộ giáo, nhưng trong tinh thần đối thoại chân thực và cởi mở đối với nhau”. Ngài viết: “Chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng những chia rẽ là kết quả của những hành động và thái độ tội lỗi, ngăn cản công việc của Chúa Thánh Linh, Đấng dẫn đưa các tín hữu vào trong hiệp nhất giữa những khác biệt hợp pháp. Vì thế, chỉ có sự tăng trưởng trong đời sống thánh thiện mới có thể dẫn đến sự hiệp nhất chân thực và lâu bền. Chúng ta được kêu gọi hoạt động để tiến tới sự tái lập hiệp nhất giữa các Kitô hữu, không phải chỉ qua việc ký kết các hiệp định, nhưng qua sự trung thành với thánh ý Chúa Cha và sự phân định những thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. Chúng ta có thể cảm tạ Chúa vì các Giáo hội chúng ta không cam chịu quá khứ, và những kinh nghiệm chia rẽ hiện nay, trái lại, qua kinh nguyện và tình bác ái, chúng ta đang tìm cách thực hiện sự hiệp thông trọn vẹn, giúp chúng ta, một ngày kia, trong thời gian của Thiên Chúa, cùng nhau tụ họp quanh cùng một bàn tiệc Thánh Thể”.

Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng: “Trong khi chúng ta tiến bước đến mục tiêu đó, đã có nhiều lãnh vực, trong đó Giáo hội Công giáo và Tòa Thượng phụ chung của Chính thống giáo đang cộng tác với nhau để mưu công ích cho gia đình nhân loại, qua sự bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ phẩm giá của mỗi người, bài trừ những hình thức nô lệ tân thời, thăng tiến hòa bình. Một trong những lãnh vực thành quả nhất của sự cộng tác ấy là việc đối thoại liên tôn”.

Đức Thánh cha nhắc đến cuộc gặp gỡ mới đây của ngài với Đức Thượng phụ Bartolomaios, nhân dịp “Diễn đàn đối thoại: Đông và Tây phương cho sự sống chung của nhân loại”, diễn ra tại Vương quốc Bahrain, hồi đầu tháng Mười Một vừa qua. Đức Thánh cha viết: “Đối thoại và gặp gỡ là con đường duy nhất có thể thực hiện được để vượt thắng những xung đột và mọi hình thức bạo lực”.

(Sala Stampa 30-11-2022)

Add new comment

1 + 3 =