Đức Thánh cha sẽ tiếp 500 tín hữu Luther và Công giáo hành hương Roma

Ảnh chụp màn hình YouTube

Ngày thứ Hai 25/10/2021 tới đây, khoảng 500 tín hữu Kitô, Tin lành Luther và Công giáo Đức, sẽ được Đức Thánh cha tiếp kiến tại Vatican.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Buổi tiếp kiến này là cao điểm trong cuộc hành hương dài 6 ngày, với chủ đề: “Với Luther đến gặp Đức Giáo hoàng”, tiến hành từ ngày 23 đến 29/10 tới đây.

Cuộc hành hương do Giáo hội Tin lành Trung Đức, Giáo hội Tin lành Anhals cũng như giáo phận Công giáo Magdeburg ở miền đông Đức, tổ chức.

Trong dịp hành hương này, cộng đoàn làm việc chung của các Giáo hội Kitô Đức, gọi tắt là ACK, sẽ trao giải thưởng cho ban tổ chức cuộc hành hương “Với Luther đến gặp Đức Giáo hoàng” vì các hoạt động đại kết. Chủ tịch Cộng đoàn ACK này là Tổng linh mục Radu Constantin Miron, thuộc Giáo hội Chính thống cho biết Giải thưởng này được trao tặng hai năm một lần đề tưởng thưởng các dự án và sáng kiến, góp phần đẩy mạnh sự hiệp nhất và dấn thân chung của các tín hữu Kitô.

Cộng đoàn làm việc Kitô, ACK, đại diện khoảng 50 triệu Kitô hữu ở Đức, thuộc 18 Giáo hội; có bảy Giáo hội Kitô khác, và năm tổ chức có qui chế quan sát viên.

(KNA 16-10-2021)

Add new comment

3 + 3 =